Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Helal peşinde koşmak cihaddır.

...Hadisler...

Kedi ve köpekler de insanlar gibi solak ya da sağlak olabilirler

...İlginç Bilgiler...

Gerçeği insanların ölçüleri ile değil,insanları gerçeğin ölçüleri ile tanı.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

21 Şubat 2018
Çarşamba
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Kurtuluş Savaşında Ingiliz Belgeleri


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 Kurtuluş Savaşında İngiliz Belgeleri-Gotthard Jaeschke  

  İndirmek için tıklayın  


ÖNSÖZ


Kurtuluş Savaşı tarihimizin, belgelerine göre ve ingiliz
makamlarının şimdiye dek yayınlanmamış olan Bırakışma
(Mütareke) dönemindeki resmî rapor ve belgelerinden yararlanılarak
incelenmesi, bu konuda büyük bir boşluğu doldurmakta,
Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminin bir başka açıdan
da aydınlatılmasını sağlamaktadır. Yakın tarihimizin bu
en önemli olayının üzerinden yarım yüzyıldan çok bir zaman
geçmiştir; bu yılın (1971) 23 Nisan günü, bu en ciddî
ve çetin hareketin başlamasının ellinci yıldönümüdür. Böylesine
önemli ve mutlu bir yıldönümünde, Profesör Jaeschke'nin
bu önemli yapıtının yayımlanması, bize birçok bakımdan
ışık tutması dolayısıyla mutlu bir rastlantıdır. Böylece,
ulusumuz için bir ölüm-kalım dönemi olan o günlerin
daha açık bir tablosunu çizebiliyor; kutsal dâvaya inanmış
ve varlığım buna adamış insanlarla bir tür hıyanet çemberi
içine girmiş ve yollarını şaşırmış olanların çırpınmalarını
daha iyi görüyor; Osmanlı devletinin yıkıntısı üzerinde emperyalist
emellerini gerçekleştirmek isteyen bütün bu düşmanlık
dünyasının, nasıl bozgunculuk ve kandırma davranışlarına
giriştiklerini açık-seçik anlıyoruz.

Gerçekten, bu konuda büyük ve değerli bir uzman olan
Profesör Jaeschke'nin, son yıllarda araştırıcılara açılan İngiliz
arşivlerindeki uzun çalışma ve araştırmaları sonucunda
bilim dünyasına sunduğu bu tarih gerçekleri, Ulusal Kurtuluş
tarihimize önemli bir katkı niteliğindedir. Örneğin, ünlü
16 Mart faciasından bir gün önce İngiliz makamlarınca alınan
önlemleri ve bunun gerekçesini, en yetkili kimselerin
ağızlarından ancak bu yapıtta öğrenebildiğimizi belirtmek
isterim:
Bilindiği gibi, Rauf Bey (Orbay) 11 Mart'ta Ankara'da
Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği
bir telgrafta, bir gün önce İtilâf temsilcilerinin yaptıkları
toplantıda, Londra'dan bildirilen ve İstanbul'daki Kuva-yı
Milliye önderlerinin tutuklanmasıyla ilgili olan bir konuyu
tartıştıkları, bu emri yerine getirmeye de karar verdiklerini
bildirmişti. Bu toplantı ve karardan bir hafta önce, 3 Mart'ta
Lloyd George'un "Türkler ancak direnemeyecekleri bir güç
kullanılarak akıl yoluna götürülebilirler," dediğini; bir gün
sonra da, bu konuda söz ve karar sahibi olanlardan De Robeck
ile Defrance'in "Müttefikler barışı zorla kabul ettireceklerse...
durumlarım güçlendirmenin tek mümkün olduğu
yerde, yani İstanbul'da Türklere üstün gelip onların direnişlerini
zayıflatmak zorunda oldukları" konusunda ortak bir
karara vardıklarını, bu yapıtta yayınlanan belgelerden anlıyoruz
ki, bu karara dayanan Lord Curzon, barış konferansının
10 Mart'ta "Şehr-i İstanbul'un, sivil yönetiminin ele
alınmasını, ulusçu önderlerin tutuklanmasını, Türk Meclisi'nin
ortadan kaldırılmasını" salık verdiği ve bu yolda kavrar
aldırdığı görülmektedir.
16 Mart olayının yurt içindeki tepkilerinin ne olduğun dan tamamıyla haberliyiz. Bu kararların müttefikler arasmda
nasıl görüş ayrılıklarına yol açtığım ve Türk ulusunun bu facia
karşısında nasıl bir şahlanma göstereceğinin kimi uzak
görüşlü siyasilerce doğru olarak tahmin edildiğini de bu belgelerden
öğrenmekte ve konunun bizce şimdiye dek bilinmeyen
yönleri üzerinde oldukça aydınlanmış bulunmaktayız.
Ulusal Kurtuluş tarmimizin daha birçok önemli olaylarının
bilinmeyen belgelerini görebiliyor, kimi olayların içyüzünü
açık olarak öğrenebiliyoruz: Sevres (Sevr) Barış
Antlaşması'mn hazırlanması, Malta tutuklulanyla ilgili begeler,
Londra Konferansı tartışmalarının gizli kalmış belgeleri
bu yapıtta gün ışığına çıkmaktadır. Sayın Profesör Jaeschke,
şimdiye dek olduğu gibi, bu kez de Ulusal Kurtuluş
tarihimizin aydrnlanmasma büyük bir hizmet görmekle bugünkü
ve yarınki Ulusal Kurtuluş tarihi araştırıcılarının
şükranım kazanmış.


M. Tayyib GÖKBİLGİN

 

Dosya Arşivi>>Kitaplar
04.02.2012 13:20
1173 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011