Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Yüce Allah nezdinde amellerin en sevimlileri, vaktinde kılınan namaz, anne-babaya hep iyi davranma ve Hak yolunda cehd ü gayrettir.

...Hadisler...

Bir insan hayatının 2 yılını telefonla konuşarak geçirir...

...İlginç Bilgiler...

Vicdanım çok temiz, çünkü hiç kullanmadım

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

19 Şubat 2018
Pazartesi
İyi Akşamlar

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Php Kitabı


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 Php Kitabı

  Kitabı indirmek için tıklayın  

Önsöz...................................................................................................................................................4
PHP Desteği veren sitelerle ilgili not:...................................................................................5
PHP'ye Giris ........................................................................................................................................6
PHP ve Veritabanı ................................................................................................................8
PHP ve Web Sunucusu........................................................................................................9
Unix/Linux Sistemleri ...........................................................................................................9
Linux'ta program derlediniz mi?...........................................................................................9
Güvenli socket ve Internet Erisimi Katmanı.........................................................................12
Windows-PWS ve IIS ..........................................................................................................14
IIS 4.0 ve 5.0 ......................................................................................................................................... 14
Browser Yetenek Dosyası: Browscap.ini.............................................................................15
PWS 4.0 ................................................................................................................................................ 15
Windows'da Apache! ...........................................................................................................16
Windows'da MySQL ............................................................................................................16
PHP'nin Yapı Tasları...........................................................................................................................21
PHP programını durdurmak ................................................................................................21
Değiskenler...........................................................................................................................21
Veri Türleri ............................................................................................................................23
Tür Değistirme.....................................................................................................................23
Fonksiyon .............................................................................................................................23
Escape...................................................................................................................................25
Dört yararlı fonksiyon..........................................................................................................29
Đslemciler (Operatörler)........................................................................................................31
Bir Arttırmak veya Azaltmak için..........................................................................................32
Sabit Değerler.......................................................................................................................34
Tarih ve saat Verisi ..............................................................................................................35
PHP'de Program Denetimi .................................................................................................................37
if Deyimi ................................................................................................................................37
switch deyimi........................................................................................................................38
switch için kısa yol ...............................................................................................................40
Döngüler ...............................................................................................................................40
while döngüsü......................................................................................................................40
do..while ..............................................................................................................................41
for döngüsü..........................................................................................................................42
foreach ..................................................................................................................................42
Döngüyü sona erdirmek için: break.....................................................................................42
Döngüyü sürdürmek için: continue ......................................................................................43


Fonksiyonlar .......................................................................................................................................45


Fonksiyon Tan.mlama ve Ca..rma.....................................................................................45


Fonksiyona varsay.lan de.er verebiliriz ............................................................................49


De.iskenlerin kapsam.: global ve static............................................................................51


Dizi-De.iskenler, Nesneler ................................................................................................................54


Dizi De.iskenler..................................................................................................................................54


Dizi De.isken Olustural.m...................................................................................................54


Dizi de.iskenleri kullanal.m................................................................................................57


Dizi De.iskenlerin Duzenlenmesi .......................................................................................60


Dizileri birlestirme: array_merge() .......................................................................................60


Dizilere de.isken ekleme: array_push() ..............................................................................61


Dizinin ilk eleman.n. silme: array_shift() ..............................................................................61


Diziden kesit alma: array_slice()..........................................................................................61


Dizileri s.ralama: sort() ve rsort() .........................................................................................62


.liskili dizileri s.ralama: asort() ve ksort()..............................................................................62


Nesneler ..............................................................................................................................................62


Bir Nesne Olustural.m .........................................................................................................62


PHP .sbas.nda.....................................................................................................................................65


Formlar ................................................................................................................................................65


Form'dan GET Metoduyla Gelen Bilgiler............................................................................67


URL Kodlar. ..........................................................................................................................70


Form'dan POST Metoduyla Gelen Bilgiler .........................................................................72


Form ile islemciyi Birlestirelim...........................................................................................73


Dosya "c.kartma" .................................................................................................................75


Dosya .slemleri ...................................................................................................................................77


Harici Dosya (include) .........................................................................................................77


include mu, require m.?.......................................................................................................79


Dosyalar hakk.nda bilgi .......................................................................................................79


Dosya var m.? file_exits() ....................................................................................................79


Dosya m., dizin mi? is_file() ve is_dir()................................................................................79


Dosya okunabilir mi? is_readable() .....................................................................................80


Dosya yaz.labilir mi? is_writable() .......................................................................................80


Dosya cal.st.r.labilir mi? is_executable() .............................................................................80


Dosya boyutu: filesize() .......................................................................................................80


Dosyaya son erisim tarihi: fileadate(), filemtime() ve filectime() ..........................................80


Dosyalar olusturma ve silme ..............................................................................................81


Dosya acma ..........................................................................................................................81


Bir Fonksiyonu durdurmak icin: Ol!...................................................................................82


fseek() ile ölçü belirleme .....................................................................................................84


Dosyaya yazma ve ek yapma: fwrite() ve fputs()...............................................................86


Kullanımdaki dosyayı kilitleyin!..........................................................................................86


Dizinlerle Đslemler.................................................................................................................87


Dizin içeriğini listeleme: opendir() ve readdir() ....................................................................87


Dizin olusturma: mkdir().......................................................................................................88


Dizin silme: rmdir()...............................................................................................................88


Bir Dosya Đslemi Örneği: Konuk Defteri.............................................................................88


Metin Düzenleme ve Düzenli Đfadeler................................................................................................92


Temel Alfanümerik Fonksiyonları .....................................................................................................92


substr() ................................................................................................................................92


trim() ....................................................................................................................................93


chr() .....................................................................................................................................93


ord() .....................................................................................................................................93


strlen() .................................................................................................................................93


printf() ve sprintf() ................................................................................................................93


number_format()..................................................................................................................95


Tarih ve Saat Düzenleme ...................................................................................................................95


Düzenli Đfadeler ...................................................................................................................................96


Eslestirme deyimleri ve isaretler ........................................................................................96


Düzenli Đfadelerde Özel Karakterler....................................................................................97


Karakter Grupları..................................................................................................................97


Düzenli Đfade Fonksiyonları.................................................................................................100


ereg() ve eregi()...................................................................................................................100


ereg_replace() ve eregi_replace() .......................................................................................101


split()....................................................................................................................................101


sql_regcase().......................................................................................................................102


PHP ile Veritabanı...............................................................................................................................103


MySQL Veritabanı...............................................................................................................................103


mySQL veri türleri ................................................................................................................104


PHP-MySQL Đliskisi.............................................................................................................................106


PHP'de Güvenlik.................................................................................................................................111


Parola ve SSL .......................................................................................................................111


Tırnak Đsareti Sorunu ...........................................................................................................112

Dosya Arşivi>>Kitaplar
28.01.2012 09:07
1028 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011