Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin veya sussun! Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna izzet ü ikramda bulunsun! Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda kusur etmesin!

...Hadisler...

Ortalama bir pire, kendi büyüklüğünün 150 katı yüksekliğe zıplayabiliyor. Bu oranı tutturmak için bir insanin yaklaşık 30 metre zıplaması gerekli.

...İlginç Bilgiler...

Edep Nedir Diye Arar, Sorarsan Eğer; Bil Ki Edep, Ancak Her Edepsizin Edepsizliğine Sabır Ve Tahammül Gösterebilmektir.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

22 Temmuz 2017
Cumartesi
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Php Kitabı


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 Php Kitabı

  Kitabı indirmek için tıklayın  

Önsöz...................................................................................................................................................4
PHP Desteği veren sitelerle ilgili not:...................................................................................5
PHP'ye Giris ........................................................................................................................................6
PHP ve Veritabanı ................................................................................................................8
PHP ve Web Sunucusu........................................................................................................9
Unix/Linux Sistemleri ...........................................................................................................9
Linux'ta program derlediniz mi?...........................................................................................9
Güvenli socket ve Internet Erisimi Katmanı.........................................................................12
Windows-PWS ve IIS ..........................................................................................................14
IIS 4.0 ve 5.0 ......................................................................................................................................... 14
Browser Yetenek Dosyası: Browscap.ini.............................................................................15
PWS 4.0 ................................................................................................................................................ 15
Windows'da Apache! ...........................................................................................................16
Windows'da MySQL ............................................................................................................16
PHP'nin Yapı Tasları...........................................................................................................................21
PHP programını durdurmak ................................................................................................21
Değiskenler...........................................................................................................................21
Veri Türleri ............................................................................................................................23
Tür Değistirme.....................................................................................................................23
Fonksiyon .............................................................................................................................23
Escape...................................................................................................................................25
Dört yararlı fonksiyon..........................................................................................................29
Đslemciler (Operatörler)........................................................................................................31
Bir Arttırmak veya Azaltmak için..........................................................................................32
Sabit Değerler.......................................................................................................................34
Tarih ve saat Verisi ..............................................................................................................35
PHP'de Program Denetimi .................................................................................................................37
if Deyimi ................................................................................................................................37
switch deyimi........................................................................................................................38
switch için kısa yol ...............................................................................................................40
Döngüler ...............................................................................................................................40
while döngüsü......................................................................................................................40
do..while ..............................................................................................................................41
for döngüsü..........................................................................................................................42
foreach ..................................................................................................................................42
Döngüyü sona erdirmek için: break.....................................................................................42
Döngüyü sürdürmek için: continue ......................................................................................43


Fonksiyonlar .......................................................................................................................................45


Fonksiyon Tan.mlama ve Ca..rma.....................................................................................45


Fonksiyona varsay.lan de.er verebiliriz ............................................................................49


De.iskenlerin kapsam.: global ve static............................................................................51


Dizi-De.iskenler, Nesneler ................................................................................................................54


Dizi De.iskenler..................................................................................................................................54


Dizi De.isken Olustural.m...................................................................................................54


Dizi de.iskenleri kullanal.m................................................................................................57


Dizi De.iskenlerin Duzenlenmesi .......................................................................................60


Dizileri birlestirme: array_merge() .......................................................................................60


Dizilere de.isken ekleme: array_push() ..............................................................................61


Dizinin ilk eleman.n. silme: array_shift() ..............................................................................61


Diziden kesit alma: array_slice()..........................................................................................61


Dizileri s.ralama: sort() ve rsort() .........................................................................................62


.liskili dizileri s.ralama: asort() ve ksort()..............................................................................62


Nesneler ..............................................................................................................................................62


Bir Nesne Olustural.m .........................................................................................................62


PHP .sbas.nda.....................................................................................................................................65


Formlar ................................................................................................................................................65


Form'dan GET Metoduyla Gelen Bilgiler............................................................................67


URL Kodlar. ..........................................................................................................................70


Form'dan POST Metoduyla Gelen Bilgiler .........................................................................72


Form ile islemciyi Birlestirelim...........................................................................................73


Dosya "c.kartma" .................................................................................................................75


Dosya .slemleri ...................................................................................................................................77


Harici Dosya (include) .........................................................................................................77


include mu, require m.?.......................................................................................................79


Dosyalar hakk.nda bilgi .......................................................................................................79


Dosya var m.? file_exits() ....................................................................................................79


Dosya m., dizin mi? is_file() ve is_dir()................................................................................79


Dosya okunabilir mi? is_readable() .....................................................................................80


Dosya yaz.labilir mi? is_writable() .......................................................................................80


Dosya cal.st.r.labilir mi? is_executable() .............................................................................80


Dosya boyutu: filesize() .......................................................................................................80


Dosyaya son erisim tarihi: fileadate(), filemtime() ve filectime() ..........................................80


Dosyalar olusturma ve silme ..............................................................................................81


Dosya acma ..........................................................................................................................81


Bir Fonksiyonu durdurmak icin: Ol!...................................................................................82


fseek() ile ölçü belirleme .....................................................................................................84


Dosyaya yazma ve ek yapma: fwrite() ve fputs()...............................................................86


Kullanımdaki dosyayı kilitleyin!..........................................................................................86


Dizinlerle Đslemler.................................................................................................................87


Dizin içeriğini listeleme: opendir() ve readdir() ....................................................................87


Dizin olusturma: mkdir().......................................................................................................88


Dizin silme: rmdir()...............................................................................................................88


Bir Dosya Đslemi Örneği: Konuk Defteri.............................................................................88


Metin Düzenleme ve Düzenli Đfadeler................................................................................................92


Temel Alfanümerik Fonksiyonları .....................................................................................................92


substr() ................................................................................................................................92


trim() ....................................................................................................................................93


chr() .....................................................................................................................................93


ord() .....................................................................................................................................93


strlen() .................................................................................................................................93


printf() ve sprintf() ................................................................................................................93


number_format()..................................................................................................................95


Tarih ve Saat Düzenleme ...................................................................................................................95


Düzenli Đfadeler ...................................................................................................................................96


Eslestirme deyimleri ve isaretler ........................................................................................96


Düzenli Đfadelerde Özel Karakterler....................................................................................97


Karakter Grupları..................................................................................................................97


Düzenli Đfade Fonksiyonları.................................................................................................100


ereg() ve eregi()...................................................................................................................100


ereg_replace() ve eregi_replace() .......................................................................................101


split()....................................................................................................................................101


sql_regcase().......................................................................................................................102


PHP ile Veritabanı...............................................................................................................................103


MySQL Veritabanı...............................................................................................................................103


mySQL veri türleri ................................................................................................................104


PHP-MySQL Đliskisi.............................................................................................................................106


PHP'de Güvenlik.................................................................................................................................111


Parola ve SSL .......................................................................................................................111


Tırnak Đsareti Sorunu ...........................................................................................................112

Dosya Arşivi>>Kitaplar
28.01.2012 09:07
973 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011