Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Çok konuşanın çok kusuru, çok kusuru olanın da çok günahı olur. Günahları çok olanın da –tevbe ve istiğfarla onları temizlemediği takdirde– hakkı ateştir. Onun için kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hep hayır konuşsun ya da sussun!

...Hadisler...

Kutup ayıları solaktır.

...İlginç Bilgiler...

Allah cevizi verir ama kırmasını sana bırakır.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

20 Şubat 2018
Salı
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Coğrafya Tarih Eylül Seminer çalışması Raporu


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 EYLÜL DÖNEMİ COĞRAFYA ve TARİH DERSLERİ

MESLEKİ ÇALIŞMA RAPORUDUR

 

 

MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

TARİH

ÇALIŞMA KONULARI

01/09/2014

Coğrafya ve Tarih dersleri öğretim programı ve kazanımları ile ilgili görüşler.

Coğrafya ve Tarih derslerinde uygulanan öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili görüşler.

02/09/2014

Ders kitapları ve öğretim materyalleri ile ilgili görüşler.

Okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerle ile ilgili görüşler.

03/09/2014

Sınıf yönetimi, öğrenci iletişimi ve akademik başarıyı arttırılmasıyla ile ilgili görüşler.

04/09/2014

Coğrafya ve tarih derslerinde kullanılan Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili görüşler.

05/09/2014

Coğrafya ve Tarih ders öğretmenlerin mesleki gelişmeleri

 

 

A-Coğrafya ve Tarih dersleri öğretim programı ve kazanımları ile ilgili görüşler 9, 10, 11 ve 12 sınıf öğretim programı ve kazanımları incelendi yapılan çalışmalar sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı.

 1. Özellikle yeni programda 9 . Sınıf öğretim programı kapsamı çok geniş sadeleştirme yapılması bazı konuların diğer sınıflara aktarılması.

 2. 9. Sınıf coğrafya ders saatinin artırılması.

 3. Yeni öğretim programında genellikle hedeflenen amaç ve kazanımlara ulaşıldığı fakat yeni öğretim programının öngördüğü öğrenci merkezli yaklaşımı uygulamasında problem yaşandığı.görülmüştür örneğin kazanımların net olmamasından dolayı öğrencinin bilgiye ulaşması zaman almakta bu arada konu bütünlüğü bozulmakta öğrencinin kafası karışmakta bu da öğrenciye ek yük getirmektedir. Bunun için kazanımların daha net olması gerekmektedir.

 

B-Coğrafya ve Tarih derslerinde uygulanan öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili görüşler. Coğrafya ve Tarih derslerinde uygulanan öğretim yöntem ve teknikleriyle incelendi yapılan çalışmalar sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı.

 1. Coğrafya ve Tarih dersleri işlenişi sırasında öğretim yöntemlerinin biri değil, birkaçı uygulanmalıdır. Böyle birkaç öğretim yöntemi bir arada uygulandığında çalışmalar daha ilginç ve dinamik olur; monotonluk kırılır ve öğrencilerin başarısı yükselir.

 2. Çağa ayak uyduracak şekilde sık sık güncellenmelidir.

 3. Sık değişen sistemlere ayak uydurmada hizmet içi eğitimlerle öğretmenler bilgilendirilmelidir.

 

C-Ders kitapları ve öğretim materyalleri ile ilgili görüşler Coğrafya ve Tarih derslerinde kullanılan ders kitapları ve öğretim materyalleri yapılan çalışmalar sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı.

 1. Ders kitaplarındaki eksiklikler giderilmeli veya yeniden hazırlanmalıdır..

 2. Seviyesi yüksek olan okullarda mevcut ders kitapları ve akıllı tahta sunumları yeterli değildir.

 3. Materyaller akıllı tahta kullanımına uygun hale gelmelidir.

 4. Ders kitaplarında görülen hataların düzeltilmesi

 5. Öğretmen çalışma kitapları hazırlanması

 6. Ders kitaplarına yardımcı kitaplar hazırlanmalıdır.

 7. Materyal kullanımı için hizmet içi eğitimi semineri verilmelidir.

 

D-Okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerle ile ilgili görüşler. Öğretmenlerle yapılan çalışmalar sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı.

 1. Öğrencilerin bilgilenmeleri için okul dışı sosyal ve kültürel etkinlikler daha fazla olmalıdır.

 2. Okul içindeki etkinliklerde öğrencilerin katılımı daha fazla sağlanmalıdır.

 3. Kültürel etkinliklerde daha görsel ağırlıklı ve yaşayarak katılarak öğrenme sağlanmalıdır.

 4. Doğa ve çevre gezileri için ortam ve şartlar oluşturulmalıdır.

 

E-Sınıf yönetimi, öğrenci iletişimi ve akademik başarıyı arttırılmasıyla ile ilgili görüşler Öğretmenlerle yapılan çalışmalar sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı

 1. Sınıf yönetiminde en önemli olan öğrencilerin davranışlarını yönetmedir.

 2. Akademik başarının artması için sınıf yönetimi ve etkili iletişim oldukça önemlidir.

 3. Davranışların ve öğrenmenin iyi yönetildiği sınıfta, öğrenciler öğretim amaçlarının gerçekleştirir ve amaçların gerçekleşmesini engelleyen davranışlar gözlenmez.

 4. Başarıyı artırmak için aşağıdakilerin yapılması uygun olur.

 • Coğrafya ve Tarih dersleri çalışma yöntemleri hakkında öğrencilerin bilinçlendirilmesinin sağlanması.

 • Öğrencilerin ders haricinde tekrar yapmalarının etkin kılınmalı.

 • Öğrencilerin Coğrafya ve Tarih dersleri test tekniğine daha çok uyum sağlayabilmesi için daha fazla test çözmeye teşvik edilmeli.

 • Başarısız olan öğrencilerin çalışmaya teşvik edilmesi, başarısız olma nedenlerinin araştırılmalı.

 • Coğrafya ve Tarih derslerinde işlenen konuların hayatla ilişkilendirilmeli.

 • Öğrencilerin derse önceden hazırlık yaparak gelmeleri sağlanmalı.

 • Coğrafya ve Tarih derslerine öğrenci devamının sağlanmalı

 • Akıllı tahtaya uygun çalışmaların önceden hazırlanmalı,

 • Performans konularının yeniden düzenlenmeli .

F-Coğrafya ve Tarih derslerindende kullanılan Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili görüşler. Öğretmenlerle yapılan çalışmalar sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı.

 1. Öğrenmenin ne kadar pekiştiğini anlamak için tam olarak hazırlanmış ölçme ve değerlendirme kriterleri kullanılmalı ve objektif olunmalıdır. Sonuçların uygun ölçme araçlarıyla değerlendirilmelidir.

 2. Değerlendirme tüm program içeriklerini kapsamalıdır.

 

G-Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler Öğretmenlerle yapılan çalışmalar sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı.

 1. Her öğretmenin değişen sistem ve teknoloji karşısında daha sıkı ve işlevsel hizmet içi kurslara alınması gerekir.

 2. Öğretmenlerin daha huzurlu ve ekonomik anlamda daha rahat olmaları mesleki anlamda daha istekli ve gelişime daha açık olmalarını sağlar.

 3. Göreve yeni başlayan ve okula yeni gelen öğretmenlerin danışmanlık sistemi uygulanarak sisteme adaptasyonları daha kolay sağlanabilir.


Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
21.06.2015 20:52
1919 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011