Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Allah’ı kullarına sevdirin ki, Allah (celle celâlühû) da sizi sevsin.

...Hadisler...

Dünyanın en büyük adası: Grönland-Kuzey Atlantik–2.175.597 km²

...İlginç Bilgiler...

Düşmanlarınızı seviniz, çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyleyebilir

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

21 Şubat 2018
Çarşamba
İyi Sabahlar

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Seminer Konusu öğrencilere Kazandırılması Gereken Duygu, Düşünce


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 2014-2015 ÖĞRETİM YILI

……………İLKOKULU
HAZİRAN 2015 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMASI

 
SEMİNER KONUSU: Öğrencilere kazandırılması gereken duygu, düşünce, bilgi, erdem, tecrübe ve davranışlar.
HAZIRLAYAN: 
BRANŞI: 

ANLATIM

Gençlik bir ülke ve milletin geleceğidir. Gençlik en önemli ve değerli sermayedir. Uluslararası sistemde ülkelerin birbirine zarar verme biçimlerinden biri yukarıda belirttiğim gerçekler doğrultusunda bir ülkenin diğerine bu sermayeye, bu unsura zarar verme zarar verme biçiminde gerçekleşir. Ülkemizin genç nüfusunun fazlalığı gençliğin önemini birkaç kat daha arttırmaktadır. Fakat maalesef ülkemiz gençliği büyük kesimi ile yukarıda belirttiğimiz anlam ve öneme karşılık gelecek yüksek duygu, düşünce, bilgi, erdem, tecrübe ve davranışlar açısından yeterli donanıma sahip değildir. Bu donanımın olmaması ülkemizin geleceğini olumsuz yönde etkilemektedir.
Mevcut durum nedir?
Ülkemizin insanında genel olarak bir değer erezyonu yaşanmaktadır ve bu değer erezyonu en fazla gençlere yansımaktadır.
Gençlerimiz
-okula ve okumaya istendik tarzda bir anlam yüklememektedirler.
-Kitap okuma etkinlikleri uğraşları çok yetersizdir.
-Birbirlerine karşı argo ifadelerle hitap etme eğilimleri yüksektir.
-Şiddet ve agresiflik eğilimleri yüksektir.
-Saygı ve sevgiye dayalı değerlerin düzeyi gittikçe aşağı inmektedir.
-Analitik düşünme ve karşısındakini anlayabilme düzeyi düşüktür.
-Sözcük dağarcıkları zayıftır.
-Tarih bilinçleri zayıftır.
-Ülke ve milletleriyle ilgili değerleri zayıftır.
-Yabancı kültürlerin olumsuz etkilerine maruz kalma düzeyi her geçen gün daha da artmaktadır.
-İlmi mistisizim dediğimiz bilme, öğrenme düşünme, eğitilme sevgisi gün geçtikçe azalmaktadır.
-Toplumsal mistisizm dediğimiz toplum sevgiside söz konusu değildir.
Bu hl içinde ülkemizin geleceği tehlikededir.
Ne yapmalı?
Yapılması gereken en önemli şey gençlerimize değerler kazandırmaktadır. Değerler pusula gibidir. Yaşam sürecinde insan karşılaştığı sorunları değerler pusulasına bakmakla çözer, ya da engelleri böylelikle aşar.
Hangi değerler kazandırılmalı?
-Öğrencilerimize kazandırılması gereken değerleri tam anlamıyla listelemek bizim çalışmalarımızın hacmini aşar ama bir çırpıda sıralayabileceğimiz unsurları şöyle listeleyebiliriz:
*Derin, eleştirel, tutarlı, sistemli analitik düşünebilme yeteneği (insan en temelde düşünen varlık ise eğer aklın bilinçli ve teknik kullanımını öğretmek insanlaşmanın en önemli adımıdır.)
*Sevgi
Sevgi evrenin varoluş sırrıdır. olan düşünürlerin büyük bir bölümü sevgisiz bir toplum, toplum olma özelliğini çoktan yitirmiş demektir. O halde bir değer olmak sevginin kazandırılması temeldir.
*Saygı
*Sabır
*Haz yönü
*Nezaket
*Tahammül
*Kanaatkarlık
*Mücadelecilik
*Öngörü ileriyi görebilme
*Güzel konuşabilme
*Okuma sevgisi
*Tarih bilinci
*Bilgi sevgisi
*Estetik zevk
*Cesaret
*Ölçülülük
*Adalet
*Ahlak ve fazilet
*İçtenlik ve samimiyet
*Güvenilirlik
*Fedakarlık
*Çalışkanlık
*Ümit var olmak
*Dürüstlük
*Hayırda yarışmak
*Güler yüzlülük
*Affetmeyi bilmek
*Sadakat
*Güçsüzden yana olmak
*Paylaşmayı bilmek
*Demokratik zihniyet
*Başkasına ait olana saygı duymayı bilmek
*İnsan sevgisi
*Yurt sevgisi
*Kutsal değerlere sevgi ve saygı en başta Allah sevgisi
*Millet sevgisi
*İdealist olma donanımı
*Sportmenlik, ruhen ve bedenen zindelik
*Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak

DEĞERLER NASIL KAZANDIRILACAKTIR?

Değerleri kazandırabilmek özellikle çağımızın eğitim sürecinin en zor unsurlarından biridir. 
Değerleri kazandırabilmek için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi faydalı olabilecektir.
1-Örnek olmak
a)Öğretmenin örnekliği
b)Velilerin örnekliği
c)Toplumun öğrenci kesimi dışındaki kesitlerinin örnekliği
d)Öğrencilerin birbirlerine örnekliği
2)Tarihsel kişiliklerin biyografilerini değerler eğitimi doğrultusunda aktarmak
3)Öğüt vermek
4)Öykülerin anıların anlatılanların gücünü değerler eğitiminde kullanmak
5)Yaşlı ebeveynleri eğitsel sürecin içine sokabilmek
6)Dinin gücünü değerler eğitiminde kullanabilmek
7)Eğitimsel sürecin her aşamasını bilimsel düşüncenin ışığında planlamak
-öğrencilerimize ülkeyi ve milleti sevdirecek tedbirleri almak
-ulusal ve evrensel bilim ve kültür öğelerini kavratmak
-Eğitim ve öğretimdeki hemen her ögeyi yaşamla bağlantılandırarak yaşam içinde örneklendirerek aktarmak
-Verilen her bilginin ahlaksal boyutunu belirterek aktarılmasını sağlamak
-Değerlerle davranmış bir lider karakterini kazandırmak
-Diğerkamlık
-Edep
-Edep
-Doğa sevgisi
-Emek bilinci
-Teknolojiyi iyicil amaçlarla kullanabilme becerisi

SONUÇ:
Yukarıda belirttiği gibi değerler birer pusuladır. Değerleri iyi aktarmalı eğitim sistemi sapmalar eğitim çağındaki çocukları gençleri Hiroşima ve Nagazakiye yani atom bombasının atıldığı kentlere götürürler ki ibret alsınlar. Almanlar Kant’ın öğrenciler tarafından tanınması için büyük çaba sarf ederler. Biz çocuklarımıza değerler eğitimi verebilmek için pek çok olanağa sahibiz. Yeter ki bunu vermeyi gerçek anlamda isteyelim. Değerler eğitimi ülkemizde ciddi anlamda ihmal edilmiş bir konudur. Bu ihmal acı faturasını millet olarak ödedik ödüyoruz. Artık ödediğimiz bedel yeter. Şimdi kaybettiklerimizi telafi etme zamanı. Daha güzel bir ülke daha güzel bir yarın için kolları sıvayalım.


KAYNAKÇA:
*Olgun insanlık/Ragıp Güzel/çelik yayınevi
*Herkes için mutluluk/Arif Öztutku/paradoks yayınevi
*Kuranı kerimde temel emir ve yasaklar/Emre derman/İstanbul yayınevi
*Çağdaş bilimsel düşünme nedir/kemal Ertürk
*Bir fazilet devletinin doğuşu/Dr. Hüseyin Algül
*Eğitim sistemimizde değerler eğitimi ile ilgili çeşitli makaleler
*Bilimsel düşünme yöntemi ile ilgili çeşitli makaleler
 
Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
18.06.2015 13:07
1191 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011