Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

İlim öğrenme yolunda olan kimseye, Cenab-ı Allah, Cennet’e giden yolları açar.

...Hadisler...

Köpeklerin ter bezleri ayaklarındadır.

...İlginç Bilgiler...

Başkalarını ezerken, seni ezebilecek bir gücün bulunduğunu asla unutma

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

22 Mart 2018
Perşembe
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Dernek Feshinde Tasfiye Tutanagı


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 TASFİYE TUTANAĞI

İdare Merkezi ........................................... ilçesinde olmak üzere .. - .../...... kütük numarası ile kurulu bulunan .........................................................  DERNEĞİNİN ............... tarihinde yapmış olduğu Olağan/Olağanüstü toplantısında 4721 sayılı kanunun 88. maddesine göre derneğin feshine karar verildi ve tasfiyesinin yapılması için 5253 sayılı dernekler kanununun 15. maddesine göre yönetim kurulu toplanarak derneğin tasfiyesine geçildi.

 

1.     Üye kayıt defteri:  ...... ..Noterliğinden ...... tarih ve .......... sayı ile ...... tek sayfa olarak tasdik olup, .......... sayfası kullanılmış diğer sayfaları kullanılmamıştır. 

2.     Karar Defteri:..............

3.     İşletme Defteri:.........

4.     Alındı Belgesi Kayıt Defteri:...

5.     Evrak Kayıt Defteri:....

6.     Demirbaş Defteri:....

Alındı Belgelerinden:

............. seri nolu ........... den başlayıp ................ sona eren Alındı belgesinin ........ seri numaraya kadar kullanılmış diğer seri numaraları kullanılmamış.

 

.................. seri nolu ................ den başlayıp .............. sona eren Alındı belgesinin ............... seri numaraya kadar kullanılmış diğer seri numaraları kullanılmamış.

 

Dernek defterlerinin incelenmesi neticesinde gelirler toplamı ............. ...TL olduğu giderler toplamının ......................TL olduğu, derneğin gelir ve gider farkının ...... TL olduğu dernek demirbaş eşya kayıt defterinde kayıtlı eşyasının kullanılmaz halde olduğundan yönetim kurulunun ......... tarihli kararı ile hurdaya ayrıldığı derneğin banka hesabında para olmadığı tespit edilmiştir.

 

Dernekler kanununun 15. maddesine göre feshine karar verilen derneğin defterlerinin kullanılmayan sayfaları ve alındı belgelerinin kullanılmayan makbuzları imha edilerek tasfiye tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklaması için Dernek başkanına teslim edildiğine dair tanzim edilen iş bu Tasfiye Tutanağı birlikte imza altına alınmıştır. ....../....../.....

 

 

            Tasfiye Kurulu Üyesi           Tasfiye Kurulu Üyesi                      Tasfiye Kurulu Üyesi

           

Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
22.07.2013 09:08
991 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011