Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Bir kimsenin kurtulmasına vesile olabilecek üç şeyden birincisi gizli-açık her hâlükârda Allah mehâbet ve mehâfeti içinde bulunmak, ikincisi fakirlikte de zenginlikte de ifrat ve tefritlere düşmeyip istikamet içinde olmak, sonuncusu da gazap anında da hoşnutluk anında da adaletten ayrılmamaktır.

...Hadisler...

18 Şubat 1979 yılında sahra çölüne kar yağmıştı.

...İlginç Bilgiler...

Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen kimsedir

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

21 Mart 2018
Çarşamba
İyi Öğleler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Araç üzerinde Değişiklik Yapma Işlemleri Ile Ilgili Dilekçe örnekleri


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 ARAÇ ÜZERİNDE YAPILAN TEKNİK TADİLATLAR  

- LPG,Renk değişikliği,Tadilat, vb. gibi işlemlerdir.

Dikkat!.. Araç üzerinde yapılan bütün değişiklikler bir ay süre içersindetescil kuruluşuna bildirme mecburiyeti vardır. Aksi takdirde cezai işlemuygulanır ayrıca araç trafikten men edilir.

1- LPG ve CNG sıkıştırılmış gaza dönüştürme:
a) LPG cihazı takmaya yetkili firmaca kesilen fatura,
b) Sanayi Bakanlığından imalat yetki belgesi (İlgili firmaca verilir), 
c) Sanayi Bakanlığından yetkili Makine Mühendislerinin çizdiği montaj tespitraporu (İlgili firmaca verilir),
d) Son yapılan değişiklikle ilgili olarak yeniden tanzim edilen Teknik Belge(İlgili Firmaca verilir), 
e) Mühendislik Yetki Belgesi (İlgili firmaca verilir),
f) Muayene- Kontrol ve Karayolu Uygunluk Belgesi (İlgili firmaca verilir), 
g) Şoförler odasından alınan Tescil dosyası, 
h) Trafik Tescil Şube veya Bürolarından alınan Tescil ve Trafik belgesi daktiloile doldurmak suretiyle şubemize müracaatı gerekmektedir.

2- Motor değişikliği :
- Motorlu aracın üzerinde bulunan mevcut motorunun herhangi bir nedenlekullanılamaz hale gelmesi halinde yeni motorun takılması halinde yapılanişlemlerdir.

 

Sahiplik belgesi.
  
Fatura

Noter satışı

Hurda belgesi,

İlgili Trafik Şube Müdürlüğünün sahiplik belgesi (Hurdaya ayırma belgesi),

Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin ibrazı ile  
 

Sanayi Bakanlığından yetkili Makine Mühendislerinden mukayese raporu ( Plan,Proje ) 
 Karayolları muayene istasyonlarından tespit, 
 Şoförler odasından alınan Tescil dosyası,  
Trafik Tescil Şube veya Bürolarından Tescil ve Trafik belgesi, 
3- Şasi değişikliği :
- Şasi numarası düşmüş,kaza esnasında hasar görmüş, çürümüş olanlar içinyapılan işlemlerdir.

Satın alınan şasi ile ilgili olarak firmaca kesilen fatura 
Yetkili Makine Mühendislerinden değişiklikle ilgili olarak alınan MukayeseRaporu,
Vergi dairesinden alınan tespit harcı makbuzu, 
Karayolları muayene istasyonundan tespit, 
Tescil dosyası ( Şoförler odasından ) 
Trafik Tescil Şube veya Bürolarından Trafik ve Tescil Belgeleri daktilo iledoldurmak suretiyle şasinin bulunduğu yer ilgili tescil kuruluşuncamühürlendikten sonra tekrar Karayolları muayene istasyonundan görüldü kaşesialdıktan sonra tescil kuruluşuna tekrar müracaat edilir. 

Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
22.07.2013 09:00
1090 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011