Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Yüce Allah nezdinde amellerin en sevimlileri, vaktinde kılınan namaz, anne-babaya hep iyi davranma ve Hak yolunda cehd ü gayrettir.

...Hadisler...

Venus saat yönünde dönen tek gezegendir.

...İlginç Bilgiler...

Akıbetini düşünmeyenin akıbetinden korkulur.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

25 Haziran 2017
Pazar
İyi Sabahlar

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 

 

T.C.

ANAYASA MAHKEMESİ

BİREYSEL BAŞVURU FORMU

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddeleri hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2
BİREYSEL BAŞVURU FORMU
I- KİŞİSEL BİLGİLER
A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN
BAŞVURUCUNUN
1- T.C. KİMLİK NUMARASI :
2- ADI:.............................................. 3 - SOYADI :....................................................
4- CİNSİYETİ: ERKEK : KADIN :
5- UYRUĞU :....................................................
6- MESLEĞİ :.................................................... GÜN AY YIL
7- DOĞUM YERİ VE TARİHİ :...........................,
8- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
9- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :....................................................
b- İŞ :....................................................
c- CEP :....................................................
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................
AVUKATININ
1- ADI:.............................................. 2 - SOYADI :....................................................
3- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :....................................................
b- İŞ :....................................................
c- CEP :....................................................
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................
3
B- TÜZEL KİŞİLER İÇİN
BAŞVURUCUNUN
1- UNVANI : ............................................................................................................
2- ADRESİ :..............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİNİN
1- T.C. KİMLİK NUMARASI:
2- ADI:.............................................. 3 - SOYADI :....................................................
4- UYRUĞU :....................................................
5- MESLEĞİ :.................................................... GÜN AY YIL
6- DOĞUM YERİ VE TARİHİ :...........................,
7- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
8- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :....................................................
b- İŞ :....................................................
c- CEP :....................................................
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................
AVUKATININ
1- ADI:.............................................. 2 - SOYADI :....................................................
3- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :....................................................
b- İŞ :....................................................
c- CEP :....................................................
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................
4
II- AÇIKLAMALAR
A- Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5
B- Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal
edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
6
C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının
açıklanması:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
III- BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
A- Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin
öğrenildiği tarih:
1- KARARI VEREN MAHKEME/MERCİİ/ MAKAM :...............................................
.............................................................................................................................................
2- KARARIN TARİHİ VE SAYISI:..................................................................................
3- TEBLİĞ VEYA ÖĞRENME TARİHİ :........................................................................
7
C- Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar:
1- MAZERET NEDENİ :............................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2- MAZERETİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
a- BAŞLANGIÇ TARİHİ :
b- BİTİŞ TARİHİ :
3- MAZERETE İLİŞKİN BELGELER : .................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
IV- DİĞER BİLGİLER
A- Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden bir başka başvurusu varsa
numarası: .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
B- Başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun
gerekçesi:
1-TALEBİ YOK :
2-TALEBİ VAR :
GEREKÇESİ : ...............................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
8
V- SONUÇ TALEPLERİ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda
belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir
değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim.
Başvurucu : ................................................. Temsilcisi/Avukatı :..........................................
Tarih :
İmza :
EKLER
1- Yetki belgesi veya vekâletname
2- Başvuru harcının ödendiğine dair belge
3- Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi
4- Tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetki belgesi
5- Kesin karar ya da işlemin tebliğ belgesi
6- Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri
7- Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve miktarı ile buna ilişkin belgeler
8- Başvuru süresinde yapılamamışsa mazereti ispatlayan belgeler
Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterilen belgelere erişememişse bunun nedenleri ve gerekçeleri
Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
21.07.2013 20:36
2581 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011