Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

İbadetin efdali devamlı olanıdır.

...Hadisler...

Osmanlı sultanları ve bazı alimlerin başlarındaki kavuklar, kefenlerinden oluşuyordu. Padişahlar sık sık ölümü hatırlayıp ona göre karar veriyor, ayrıca öldükleri zaman hemen başlarındaki kefenle defnediliyorlardı.

...İlginç Bilgiler...

Bencilin hakiki dostu olmadığı gibi vicdani huzuru da yoktur.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

21 Mart 2018
Çarşamba
İyi Öğleler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 

 

T.C.

ANAYASA MAHKEMESİ

BİREYSEL BAŞVURU FORMU

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddeleri hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2
BİREYSEL BAŞVURU FORMU
I- KİŞİSEL BİLGİLER
A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN
BAŞVURUCUNUN
1- T.C. KİMLİK NUMARASI :
2- ADI:.............................................. 3 - SOYADI :....................................................
4- CİNSİYETİ: ERKEK : KADIN :
5- UYRUĞU :....................................................
6- MESLEĞİ :.................................................... GÜN AY YIL
7- DOĞUM YERİ VE TARİHİ :...........................,
8- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
9- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :....................................................
b- İŞ :....................................................
c- CEP :....................................................
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................
AVUKATININ
1- ADI:.............................................. 2 - SOYADI :....................................................
3- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :....................................................
b- İŞ :....................................................
c- CEP :....................................................
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................
3
B- TÜZEL KİŞİLER İÇİN
BAŞVURUCUNUN
1- UNVANI : ............................................................................................................
2- ADRESİ :..............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
TEMSİLE YETKİLİ KİŞİNİN
1- T.C. KİMLİK NUMARASI:
2- ADI:.............................................. 3 - SOYADI :....................................................
4- UYRUĞU :....................................................
5- MESLEĞİ :.................................................... GÜN AY YIL
6- DOĞUM YERİ VE TARİHİ :...........................,
7- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
8- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :....................................................
b- İŞ :....................................................
c- CEP :....................................................
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................
AVUKATININ
1- ADI:.............................................. 2 - SOYADI :....................................................
3- YAZIŞMA ADRESİ:................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
4- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
a- EV :....................................................
b- İŞ :....................................................
c- CEP :....................................................
ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................
4
II- AÇIKLAMALAR
A- Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5
B- Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal
edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
6
C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının
açıklanması:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
III- BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
A- Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin
öğrenildiği tarih:
1- KARARI VEREN MAHKEME/MERCİİ/ MAKAM :...............................................
.............................................................................................................................................
2- KARARIN TARİHİ VE SAYISI:..................................................................................
3- TEBLİĞ VEYA ÖĞRENME TARİHİ :........................................................................
7
C- Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar:
1- MAZERET NEDENİ :............................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2- MAZERETİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
a- BAŞLANGIÇ TARİHİ :
b- BİTİŞ TARİHİ :
3- MAZERETE İLİŞKİN BELGELER : .................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
IV- DİĞER BİLGİLER
A- Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden bir başka başvurusu varsa
numarası: .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
B- Başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun
gerekçesi:
1-TALEBİ YOK :
2-TALEBİ VAR :
GEREKÇESİ : ...............................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
8
V- SONUÇ TALEPLERİ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda
belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir
değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim.
Başvurucu : ................................................. Temsilcisi/Avukatı :..........................................
Tarih :
İmza :
EKLER
1- Yetki belgesi veya vekâletname
2- Başvuru harcının ödendiğine dair belge
3- Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi
4- Tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetki belgesi
5- Kesin karar ya da işlemin tebliğ belgesi
6- Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri
7- Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve miktarı ile buna ilişkin belgeler
8- Başvuru süresinde yapılamamışsa mazereti ispatlayan belgeler
Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterilen belgelere erişememişse bunun nedenleri ve gerekçeleri
Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
21.07.2013 20:36
2809 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011