Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Hakikî mücahid, yegâne galip ve azametiyle başdöndüren Allah’a itaat hususunda sürekli nefsiyle yaka-paça olan insandır.

...Hadisler...

Bir okyanusun en derin yerinde, demir bir topun dibe çökmesi bir saatten uzun sürer

...İlginç Bilgiler...

Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı gereği otu beğenir. mevlana

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

21 Kasım 2017
Salı
İyi Sabahlar

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Avrupa Insan Haklarına Müracaat Etmek Için Gerekli Dilekçe örnekleri


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

                                               AVRUPA KONSEYİ

 

 

TARAFLAR

 

  I.    BAŞVURAN

           

 A. (Başvuran ve varsa temsilcisi hakkında aşağıdaki bilgileri veriniz)

   1.     Soyadı                                                2.  Adı

 

   3.    Uyruğu                                               4. Mesleği

 

   5.    Doğum Tarihi ve Yeri                      

   

          Sürekli Adresi

 

    6.   Şimdiki Adresi                                  7. Telefon

 

    8.   Varsa

 

           Temsilcinin Soyadı ve Adı (2)

     9.   Temsilcinin mesleği

    10.  Temsilcinin adresi

            

    11.  Telefon

                     B.    YÜKSEK AKİT TARAF

 

12.    Aleyhine başvuru yapılan devletin adını yazınız

 

    II.     OLAYLARIN AÇIKLANMASI

 

                       13. Şikayete neden olan olaylar hakkında açık ve ayrıntılı bilgi verilmelidir. Olaylar

Oluş sırasına göre ve doğru tarihleriyle belirtmelidir. Şikayet farklı bir çok olaya

ilişkinse (çeşitli davalar gibi), her olay ayrı ayrı belirtilmelidir.

 

 

 

     III.    SÖZLEŞMENİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASINA İLİŞKİN BİLGİLER              

                VE ÖNEMLİ GEREKÇELİR

 

                       14.    Formun bu bölümündü, ihlaline ilişkin şikayetlerini, sözleşmenin hangi

                                maddelerine dayandığı ve IInci Bölümde belirtilen olayların neden

                                sözleşmenin bu maddelerine aykırı olduğunu açıklanmalıdır.

            

 

     IV.   SÖZLEŞMENİN 26NCI MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

                       15.   Kesin karar (tarihi, mahkeme veya idari bir makam ve kararın niteliği)

            

      16.  Diğer kararlar (sırasıyla, veriliş tarihi, her bir kararın ait olduğu mahkeme-  

        ye veya makam ve niteliği)

 

                      17.    Kullanmadığınız başka bir başvuru yolu var mı? Varsa, neden o yola da

        başvurmadığı açıklanmalıdır.

 

 

V.     BAŞVURUNUN KONUSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

                               Burada kısaca, Komisyona başvurmakla ne elde etmek istendiği açıklanma-

                               lıdır.

 

   VI.     DİĞER MİLLETLERARASI YARGI YOLLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA         

                             

                              Yukarıdaki şikayetlerinizi diğer bir milletlerarası soruşturma veya uyuşmazlık-

                               ların çözümü organına sunulduğu ayrıntılı olarak konu açıklanmalıdır.

 

VII.             BELGELERİN LİSTESİ

20.          a) ...........................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................

c) ...........................................................................................................................

 

VIII.          TERCİH EDİLEN LİSAN HAKKINDA AÇIKLAMA

 

21.           Komisyon kararının, İngilizce/Fransızca dilinde verilmesini tercih ederim.

 

IX.                BEYAN ve İMZA

 

22.           Başvuruda verdiğim bilgilerin bildiğim ve inandığım kadarıyla doğru

olduğunu ve Komisyon müzakerelerinin gizliliğine saygı gösterdiğimi

beyan ederim.

 

23.           İsmimin açıklanmasını: istiyorum/istemiyorum.

 

Yer                                   Tarih

 

     

                           Başvuran veya temsilcilerin imzası

 

 

BAŞVURU ADRESİ

Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
21.07.2013 20:35
882 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011