Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Sahip olduğunuz imkanlar açısından durumu sizden daha iyi olanlara değil, daha fenâ durumda bulunanlara bakın. Zira bu Allah’ın nimetlerini hafife almamanız için en uygun yoldur.

...Hadisler...

Dünyanın en geniş ülkesi: Rusya–10.610.083 km²

...İlginç Bilgiler...

Parasızlık asla bir engel değildir. Ama fikirsizlik bir engeldir…

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

22 Mart 2018
Perşembe
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Dernek üyeliğinden Ihraç Kararına Iptal Davası Dilekçesi


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

                                                                                      ....... MAHKEMESİNE

     
                                                                                                                       ANKARA
 
DAVACI              :.......
 
VEKİLİ                :.......
 
DAVALI              :.......
 
KONU                 : Dernek üyeliğinden ihraçile ilgili .... tarih  ve ...... sayılıkararın iptali istemidir.
        
AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimiz , davalı ....... derneğinin kurucu üyelerindendir. 19..yılında kurulan derneğin kurucu başkanlığını ve çeşitli zamanlarda yönetim vedenetim kurulu üyeliklerini yapmıştır. Bu süre içinde aidatlarını düzenliolarak ödemiş, derneğin tüm etkinliklerine eksiksiz katılmış, derneğin amaç veilkelerini her yerde savunmuştur.
                    
2-Müvekkilimiz, Dernek Yönetim Kurulutarafından, ....... tarihli ve .......sayılı karar ile "Derneğin amaç veİlkelerine aykırı davranmak ve derneğin manevi şahsiyetini küçük düşürmek"suçundan müvekkilim Dernekten ihraç edilmiştir.
 
3-Karar tamamı ile hukuka aykırıdır.Müvekkilimiz, yukarıda açıklandığı gibi dernekçiliği yaşam felsefesi sayarak bugüne kadar üzerine düşen görevleri harfiyen yerine getirmiştir. Dernekyönetimi, son genel kurul seçiminde müvekkilimizin kendilerinidesteklemeyeceğini açıkça ilan etmesinden kaynaklanan intikam ateşi ile müvekkilimiziihraç etmişlerdir.
4-Dernek yönetimince alınan bu kararın iptaliniistemekteyiz.
 
       
YASAL NEDENLER : MK, Dernek K.
 
KANITLAR              : İhraç kararı, aidat  makbuzları,karar  defteri, tanık
 
CEVAP SÜRESİ     : 10 gündür.
 
İSTEM SONUCU   :Açıklanan nedenler ile haksız olarak alınan yukarıda tarih ve sayısı belirtilenve müvekkilimizi dernek üyeliğinden çıkaran dernek yönetim kurulu kararınıniptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı AvukatlıkKanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı tarafvekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talepederiz.
 
 
                                                                                                DAVACI VEKİLİ
                                                                                                              .......
Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
20.07.2013 08:40
1031 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011