Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Üç şey vardır insanı helake sürükler; İnsanın helakine sebep olan üç şeyden ilki artık karakter haline gelmiş cimrilik, ikincisi hep peşinde koşulan heva ve heves, üçüncüsü de kişinin kendini beğenmesidir.

...Hadisler...

Suudi Arabistan’da hiç ırmak yoktur.

...İlginç Bilgiler...

Size ne yapabileceğinizi söyleyebilirler ama ne düşüneceğinizi asla

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

23 Mart 2017
Perşembe
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Boşanmadan Sonra çocuklarla Ilgili Ilişkilerin Düzenlenmesi


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

                                                                                     ....... MAHKEMESİNE

 
 
 
                                                                                                                       ANKARA
DAVACI                :.......
 
VEKİLİ                    :.......
 
DAVALI                 :.......
 
KONU                    : Çocukla Kişisel İlişkinin YenidenDüzenlenmesi İstemi.
 
AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilim ile davalı 8 yıl süren evliliklerini karşılıklı anlaşma yolu ilebitirmişlerdir. Tarafların başvuruları ....... Asliye Hukuk Mahkemesitarafından kabul edilmiş, boşanmaya dair ....... tarih, ....... Esas ve .......karar sayılı karar taraflara tebliğ ederek kesinleşmiştir.
 
2-İlamda tarafların müşterek çocuğu Ayla davalıanneye verilmiştir. Müvekkilimiz, şehir dışında çalıştığı için çocuğu sadeceyaz tatillerinde görmeyi kabul etmiş ve mahkeme de düzenlemeyi buna göreyapmıştır. Müvekkilimiz yine mahkemenin takdir ettiği ....... tutarındakinafakayı da düzenli olarak ödemeye devam etmektedir.
 
3-Müvekkilimiz şehir dışındaki işini tamamlamışve yeniden davalı ve çocuğu ile aynı kentte işe başlamıştır. Çocuğunu bu düzenegöre, okulunu da etkilemeyecek şekilde her hafta sonu görmek istediğini eskieşine bildirmiş, ancak red cevabı almıştır.
 
4-Çocuğun anne sevgisine olduğu kadar babasevgisine de ihtiyacı bulunmaktadır. Müvekkilimizin çocuğunu düzenli olarakgörmek en tabi hakkıdır. Davalı buna engel olmaktadır.
 
5-Mahkemenizce müvekkilimizin çocuklailişkisinin müvekkilimizin yeni durumu da göz önüne alınarak yenidendüzenlenmesini ve her hafta sonu çocuğunu görmesine karar verilmesiniistemekteyiz.
 
YASAL NEDENLER : MK. Ve diğer mevzuat.
 
KANITLAR                :Boşanma İlamı, tanıklar, İcra Dosyası, diğer kanıtlar.
 
CEVAP SÜRESİ        : 10 Gündür
 
İSTEM SONUCU  :Açıklanan nedenlerle müvekkilimin çocuğu ile ilişkisinin yenidendüzenlenmesine, davanın açılmasına neden olan davalının masrafları ödemesine,1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrasıuyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesinekarar verilmesini talep ederiz.
 
                                                                                                                                  
                                                                                                           DAVACIVEKİLİ
                                                                                                                    .......
Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
20.07.2013 08:33
728 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011