Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Allah’ın rahmet ve inayet eli cemaat ile beraberdir.

...Hadisler...

Zürafanın yüreği 11 kg'den daha ağırdır...

...İlginç Bilgiler...

Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

22 Mart 2018
Perşembe
İyi Öğleler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Davanın Anayasaya Aykırı Iddasında Bulunarak Davayı Durdurmak


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 ....... MAHKEMESİNE

 
                                                                                                                       ANKARA    
 
 
DOSYA NO                :.......
 
TALEPTE BULUNAN :.......
 
KARŞI TARAF           :.......
 
DAVA                         :      
 
KONU                         : Anayasaya Aykırılık
       
OLAYLAR             : 1-Müvekkilimizaleyhine mahkemenizde görülmekte olan ....... E sayılı davada uygulanacak olan....... Anayasa ya açıkça aykırıdır.
 
Şöyle ki:
a-)
b-)
c-)
 
2-2707 sayılı kanun gereğince Resmi Gazetenin25.09.1982 tarihli nüshasında yayınlanan ve 07.11.1982 tarihinde halk oyunasunularak kesinleşen 1982 Anayasasının 152. maddesinin ilk fıkrası "Birdavaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmündekararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse ve taraflardan birinin ilerisürdüğü Anayasaya Aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, AnayasaMahkemesi nin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır"şeklindedir.
                        
3-Bu maddeye göre, mahkemenizce AnayasayaAykırılık iddiamız ciddi bulunur, Anayasa ya aykırılık iddiamızın incelenmesiiçin Anayasa Mahkemesi  ne gönderilir ve yüce mahkemece itirazımız yerindegörülür ve kabul edilir ise, söz konusu yasa maddesi iptal edilecek veuygulanma olanağı kalmayacaktır.
 
4-Açıklanan nedenlerle ilgili maddenin AnayasayaAykırılığı konusunda karar verilmek üzere dosyanın Anayasa Mahkemesinegönderilmesini istemekteyiz.
 
YASAL NEDENLER  :Anayasa nın 152.maddesi
 
İSTEM SONUCU       :Mahkemenizce dosyanın Anayasaya Aykırılık iddiasının incelenmesi için AnayasaMahkemesine gönderilmesine, davanın yüksek mahkemenin incelemesinin sonunakadar geri bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz.
 
   
                                                    TALEPEDEN VEKİLİ
                                                                                .......
Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
20.07.2013 08:13
726 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011