Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Dünyaya gönülde yer vermemek hem kalbi rahatlatır hem de bedeni. Ona perestiş etmek ise sadece tasa ve hüznü artırır. Gayr-ı ciddi ve laubali olmaya gelince, o, kalbi katılaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz.

...Hadisler...

Kaburga kemiklerimiz düğüm atılabilecek kadar esnektir...

...İlginç Bilgiler...

Satrançta piyon yola çıkar da, sonunda yüce vezir olur.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

23 Mart 2017
Perşembe
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Davanın Reddi Cevap Dilekçesi


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 ....... MAHKEMESİNE

 

ANKARA

 

DOSYA NO :.......

 

CEVABA CEVAP VEREN DAVALI:.......

 

VEKİLİ :.......

 

DAVACI :.......

 

KONU : Cevap Dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR :1-Davacının açmış olduğu dava usul ve esasbakımından yersizdir. Dilekçenin tebliğinden itibaren 10 günlük süresi içindedavaya cevaplarımızı sunuyoruz.

 

Şöyle ki;

 

a)Öncelikle dava yetkili mahkemede açılmamıştır.Müvekkilimizin ikametgahı mahkemesinde açılması gereken dava bizzat davalınınkendi ikametgahı mahkemesinde açılmıştır. Bu nedenle mahkemeniz YETKİSİZDİR.

b)Dava 1 yıllık zaman aşımına tabi olup, olayüzerinden 3 yıl geçtikten sonra açılmıştır. Bu nedenle zamanaşımı bakımından dadavaya itiraz etmekteyiz. Dava zaman aşımı bakımından düşmelidir.

c)Ayrıca müvekkilimiz olay nedeni ile birlikte.......... ile birlikte sorumlu idi. Bu şahsın davacıya olay ile ilgili olaraködeme yaptığı ve ibra belgesi aldığını bilmekteyiz. İbra belgelerine aitfotokopiler ektedir. Davacının bunca sene sonra yaşananları unutturarakmüvekkilimizden tekrar bu parayı talep etmesi yasaya aykırıdır.

 

d)

 

e)

 

f)

 

2-Yukarıda açıklanan nedenlerden de anlaşılacağıgibi dava hem esas ve hem de usulbakımından yasaya aykırı bir şekilde açılan davanın reddine karar verilmesini istemekteyiz.

 

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile itirazlarımızınkabulüne ve davanın reddi ile dava masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına,1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrasıuyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesinekarar verilmesini talep ederiz.

 

DAVALI VEKİLİ

.......

Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
20.07.2013 08:10
768 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011