Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

abdestin zorlaştığı durumlarda, eksiksiz tastamam abdest almak, mescidle (ev arasında gelip) gidip çok yol yürümek ve bir namazdan sonra diğer bir namazı beklemeye koyulmak; işte (sınır boylarında nöbet tutma seviyesinde kendini Hakk’la) irtibatlandırma budur.

...Hadisler...

Sağ elini kullanan insanlar sol elini kullananlara göre ortalama dokuz yıl daha fazla yaşıyorlar.

...İlginç Bilgiler...

Para nasıl parayı çekerse, başarı da başarıyı çeker.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

30 Nisan 2017
Pazar
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Alacak Davası Dilekçe örneği


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.
.............................. MAHKEMEİSNE
                                                                                               ANKARA
 
                                                                                                                          .......                  
DAVACI            :.......                        
 
VEKİLİ               :.......
 
DAVALI             :.......
 
DAVA                 : Alacak davası
 
KONU               : Müvekkilimizin ....... alacağının yasal faiziile birlikte tahsili istemidir.
       
AÇIKLAMALAR:1-Müvekkilimiz , davalıya ........tarihinde      binek otomobilinisatmıştır. Aralarında yaptıkları yazılı mukaveleye göre, davalı ....... peşinödemiş, kalan .......  için ise vadeliödeme konusunda anlaşmışlardır.Taksitlerden biri ödenmediği takdirde diğerininde vadesi gelmiş sayılacaktır. Ayrıca davalı sözleşme gereği müvekkilimizin,ödememe halinde teminatsız olarak tedbir ve ihtiyati haciz almasına da muvafakatetmiştir.
 
                           2-Müvekkilimizdavalıya, aracı söz verdiği günde teslim etmiş ve noterden satışını davermiştir. Aracın vergi ve pul borcu olmadığına ilişkin her türlü makbuzu dadavalıya teslim etmiştir.
 
                           3-Davalı ......., müvekkilimize vermesigereken ....... tutarındaki taksiti ödememiş, müvekkilimizin sayısızaramalarına da cevap vermemiştir.
 
                           4-Müvekkilimizdavalının aracı, satmak üzere oto pazarına çıkardığını duymuş sonradandavalının bu şekilde birkaç kişiyi daha kandırdığını ve paralarını ödemediğiniöğrenmiştir.
 
                           5-Müvekkilimizsözleşme gereği davalının ödemesi gereken ....... tutarındaki alacağının taksittarihinden itibaren işleyecek faiz ile birlikte ödenmesini istemektedir. Zirasözleşme gereği ilk taksit ödenmediğinden ikincisinin de vadesi gelmişsayılmaktadır. Ayrıca müvekkilimizin sonradan mağdur olmaması açısından,davalıya devrettiği  aracın plakasına daüçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından -sözleşme gereği müvekkilimdenteminat istenmeden-tedbir konmasını istemektedir.
 
YASAL NEDENLER : BK.nun ilgili hükümleri
 
KANITLAR              : Tarihli satış sözleşmesi, tanık ve diğeryasal kanıtlar.
       
CEVAP SÜRESİ      : 10 gündür.
 
İSTEM SONUCU     :Açıklanan nedenlerle , müvekkilimizin davalıdan olan ....... lık alacağın taksit tarihlerinden itibarenhesaplanacak olan yasal faiz ile birlikte davalıdan  tahsiline, müvekkilimizin sonradan mağdurolmaması açısından, davalıya devrettiği .. .. .... plaka sayılı aracınplakasına üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından -sözleşme gereğimüvekkilimden teminat istenmeden-tedbir konmasına, yargılama giderlerinin   davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunladeğişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarakadımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.
 
 
                                                                                                           DAVACIVEKİLİ
                                                                                  .......
 
 
Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
20.07.2013 08:08
1129 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011