Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Cemaatle beraber olun ve tefrikadan mutlaka kaçının. Unutmayın ki şeytan, tek başına hareket edenleri boş bırakmaz.

...Hadisler...

Venus saat yönünde dönen tek gezegendir.

...İlginç Bilgiler...

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

24 Mart 2018
Cumartesi
İyi Öğleler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Baz Istasyonu Kapatma Dava Dilekçesi


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 TEDBİR TALEPLİDİR


........... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


Davacı : Adı, Soyadı, Adres.

Davalı : (Hangi GSM firması aleyhine açılıyorsa o firma/firmalar yazılacak)

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ:, Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No: 1543 Beyoğlu İstanbul
Avea İletişim Hizmetleri AŞ. Abdi İpekçi Cad. No:75 34367 Maçka İstanbul
Telsim Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Mehmet Akif Mah. İnönü Cad. Star Sk. No:2 İkitelli 34306 İSTANBUL

Konu : (buraya baz istasyonunun kurulu bulunduğu adres yazılacak) .
adresindeki baz istasyonunun kaldırılmasına karar verilmesi hk.

Olay : Davalıya ait bulunan ve .. (buraya baz istasyonunun kurulu bulunduğu adres yazılacak)... adresinde kurulu bulunan baz istasyonuna komşu binada ikamet etmekteyiz.
Sözü edilen baz istasyonu kurulduktan sonra ben ve birlikte yaşadığım aile fertlerinde baş dönmesi, baş ağrısı, unutkanlık, stres vb. rahatsızlıklar meydana gelmiştir. Aynı şekilde baz istasyonunun bulunduğu muhitte yaşayanlarda da benzer şikâyetler bulunmaktadır.
Baz istasyonlarının insan sağlığı bakımından zararlı olduğu yönünde Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok ilgili uluslararası ve ulusal kuruluşların raporları bulunmaktadır.
Yargıtay incelemesine intikal etmiş bir davada da, yerel mahkemece verilen baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin karar Yargıtay tarafından da onanmıştır. (Yargıtay. Hukuk Dairesi 2004/2954 E., 2004/10516 K.) Bu nedenlerle işbu davanın ikamesinde zaruret hasıl oldu.

Hukuk-i Sebep : İlgili mevzuat.

Sübut Delili : Sağlık raporları, baz istasyonlarına ilişkin uluslar arası ve ulusal kuruluşların raporları, bilirkişi incelemesi, sair delil.

Netice-i Talep : Davalı ile duruşmamızın icrasına, her türlü maddi ve manevi tazminat haklarım saklı kalmak kaydıyla yukarıda adresi belirtilen davalıya ait baz istasyonunun kaldırılmasına, ileride telafisi mümkün olmayacak zararlar meydana gelmesi kuvvetle muhtemel bulunduğundan anılan baz istasyonunun faaliyetinin dava süresince durdurulması için tedbir karar verilmesine, ücreti vekalet ve masrafları davalıya tahmiline dair karar verilmesini dilerim.


Adı Soyadı
İmza

Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
20.07.2013 07:50
850 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011