Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Bir kimsenin kurtulmasına vesile olabilecek üç şeyden birincisi gizli-açık her hâlükârda Allah mehâbet ve mehâfeti içinde bulunmak, ikincisi fakirlikte de zenginlikte de ifrat ve tefritlere düşmeyip istikamet içinde olmak, sonuncusu da gazap anında da hoşnutluk anında da adaletten ayrılmamaktır.

...Hadisler...

Zürafaların ses telleri yoktur.

...İlginç Bilgiler...

Bencilin hakiki dostu olmadığı gibi vicdani huzuru da yoktur.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

25 Haziran 2017
Pazar
İyi Sabahlar

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Bilirkişiyi şikayet Dilekçesi örneği


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADELET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
                                                                                                          İSTANBUL
 
 
Tarih: .../.../2012
 
 
Konu                   :Bilirkişiyi şikâyet.
 
 
İstanbul .. Asliye Hukuk Mahkemesinde taraf olduğum2012/ ... Esas sayı nolu dosyaya ait davada, dava konusunun Bilirkişimarifetiyle incelenmesine karar verilmiştir.
Mahkeme tarafından Bilirkişi olarak atanan"............." ın bilirkişilik raporu yanlı, bilimsel verilerden uzak ve dosyaiçeriği ile uyumsuz bir rapor sunduğunu tespit ettim.
Bilirkişi ".............." ın bilirkişilikvasıflarını taşımadığı şüphesi bende oluşmuştur. İşbu ikame olunan sebeplerdendolayı adı geçen bilirkişinin hakkında inceleme yapılmasını, incelemeneticesinde varılacak olumsuzluk tespiti gereğince dava dosyasına sunduğuraporun iptalini ve bundan sonra bilirkişilik yapmamasına dair yetki belgesininiptal edilmesini diliyorum.
Gereğinin yapılmasını saygıyla dilerim.
 
ŞikâyetEden
(Ad, Soyad ve İmza)
 
 
 
 
 
 
Adres                  :
 
..............................
 
..............................
 
.................
Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
20.07.2013 07:49
840 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011