Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

"Nerede bulunursan bulun, Allah’tan kork ve hep takva duygusu içinde ol! Bir günaha düşmüşsen, arkasından hemen bir iyilik yap ki, o günahı siliversin. İnsanlarla olan muamelelerinde de güzel ahlâktan hiç ayrılma!"

...Hadisler...

Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür

...İlginç Bilgiler...

Nice insanlar gördüm üstlerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm içlerinde insan yok.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

21 Mart 2018
Çarşamba
İyi Öğleler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Bilirkişiyi şikayet Dilekçesi örneği


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADELET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
                                                                                                          İSTANBUL
 
 
Tarih: .../.../2012
 
 
Konu                   :Bilirkişiyi şikâyet.
 
 
İstanbul .. Asliye Hukuk Mahkemesinde taraf olduğum2012/ ... Esas sayı nolu dosyaya ait davada, dava konusunun Bilirkişimarifetiyle incelenmesine karar verilmiştir.
Mahkeme tarafından Bilirkişi olarak atanan"............." ın bilirkişilik raporu yanlı, bilimsel verilerden uzak ve dosyaiçeriği ile uyumsuz bir rapor sunduğunu tespit ettim.
Bilirkişi ".............." ın bilirkişilikvasıflarını taşımadığı şüphesi bende oluşmuştur. İşbu ikame olunan sebeplerdendolayı adı geçen bilirkişinin hakkında inceleme yapılmasını, incelemeneticesinde varılacak olumsuzluk tespiti gereğince dava dosyasına sunduğuraporun iptalini ve bundan sonra bilirkişilik yapmamasına dair yetki belgesininiptal edilmesini diliyorum.
Gereğinin yapılmasını saygıyla dilerim.
 
ŞikâyetEden
(Ad, Soyad ve İmza)
 
 
 
 
 
 
Adres                  :
 
..............................
 
..............................
 
.................
Dosya Arşivi>>Diğer Dosyalar
20.07.2013 07:49
891 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011