Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Yüce Allah nezdinde amellerin en sevimlileri, vaktinde kılınan namaz, anne-babaya hep iyi davranma ve Hak yolunda cehd ü gayrettir.

...Hadisler...

Zürafaların ses telleri yoktur.

...İlginç Bilgiler...

Geçmiş dertler için yakınmak,yeni dertler edinmektir

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

24 Mart 2018
Cumartesi
İyi Öğleler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Hadis Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soruları Cevapları


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Hadis Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soruları -Cevaplarını siz bulun-

S.1. Sahih hadis nedir? Açıklayınız. (5)

S.2. Kaynağına göre hadisler kaça ayrılır? Maddeler halinde yazınız. (8)

S.3. Kütub-ı sitte içinde yer almayıp Kütub-ı Tis’a içinde yer alan eserleri müellifleri ile birlikte yazınız. (6)

S.4. Aziz ve hasen terimlerini açıklayınız. (8)

S.5. Aşağıdaki hadisin manasını yazarak tamamlayınız. (10)
'' Birbirinize karşı kötü duygular beslemeyeniz.….. ……..

S.6. Aşağıdaki hadis metnini tamamlayıp, anlamını yazınız. (20) (Metni her bölüm 3 puan, manası 2 puandır.)
اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ....... ....... ....... ....... مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ....... ....... .......
وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً ....... ....... ....... ....... ....... .............. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً....... ....... ....... ....... ....... .......

S.7. Aşağıdaki hadis metnini tamamlayıp, anlamını yazınız. (10) (Metni 5 puan, manası 5 puandır.) ....... ....... لاَ تَحْقِرَنَّ مِن

S.8. ”Sizden biriniz mal ve yaratılış bakımından kendinden daha üstün birine bakarsa ardından kendinden daha düşük birine baksın.” (Buhârî, Rikak 30) hadisinden anladığınızı yazınız. (10)

S.9. Boşlukları doğru olarak nasıl tamamlarız. (Her boşluk 2 Puan = 10)
a) Tabii ravinin sahabi raviyi atlayarak doğrudan Hz. Peygambere dayandırdığı zayıf hadis çeşidine ………………… hadis denir?
b) Anlamı Allah’a, lafzı Hz. Peygambere ait olan hadislere …………………………………………denir..
c) Buhari ve Müslim’in El-Camiu’s Sahih adlı eserleri ……………………….. olarak adlandırılır.
d) Zebidî ’nin tarafından yazılmış olan “Tecrid-i Sarih’’ adlı muhtasarı ………………………ve………………………… tarafından Türkçe ’ye tercüme ve şerh edilerek yayımlanmıştır..
S.10. Uydurma hadisleri tanıma yollarından dördünü yazınız. (8)
S.11. Manevi mütevatir’i tanımlayarak bir misal veriniz? (5)

BU DA İKİNCİSİ

 

S.1. Mütevatir hadis nedir? Açıklayınız. (6)

S.2. Sahih hadisin özelliklerini yazınız. (10)

S.3. Kütub-ı sitte olarak adlandırılan eserleri müellifleri ile birlikte yazınız. (12)

S.4. Ravilerin sayılarına göre Hadisler kaça ayrılır. Yazınız.. (10)

S.5. Aşağıdaki hadisin manasını yazarak tamamlayınız. (10)
'' Mü’minin Mü’mine karşı durumu.….. ……..

S.6. Aşağıdaki hadis metnini tamamlayıp, anlamını yazınız. (15) (Metni her bölüm 3 puan, manası 2 puandır.)
لا تَبَاغَضُوا ....... ....... ....... وَكُونُوا....... ....... ....... ....... وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ....... ....... .......
S.7. Aşağıdaki hadis metnini tamamlayıp, anlamını yazınız. (10) (Metni 5, manası 5 puandır.) ....... تَوَادِّهِمْ فِي الْمُؤْمِنِينَ مَثَلُ

S.8. ” Din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi (tabiî) bir iyiliği bile sakın küçük görme!’’ Hadisini yorumlayınız. (10)

S.9. Boşlukları doğru olarak nasıl tamamlarız. (Her boşluk 2 Puan = 4)
a) Buhari ve Müslim’in bir konuda aynı sahabiye dayanarak riveyet ettikleri hadislere .......................... hadisler denir.
b) Hükmen merfu hadislerin bir diğer ismi .................... hadislerdir.
S.10. Aşağıdaki cümleleri doğru ise ‘D’ yanlış ise ‘Y’ ile belirleyiniz. (12 Puan)
a) Müslim in El camiüssahih adlı eserini sahihi müslim tercüme ve şerhi adıyla tercüme ve şerh eden Ahmet Davudoğlu’dur.( )
b) Kutsi hadisler genellikle helal haram ve ibadetle ilgili hükümler bildirir.( )
c) Kutsi hadislere ilahi ve rabbani hadisler de denir.( )
d) Ahad hadis ravi sayısına göre olan hadis çeşididir.( )
e) Hasen hadis terimini ilk kullanan Nesai’dir.( )
f) Münker hadis senedindeki kopukluktan kaynaklanan hadis çeşididir.( )
S.11. Uydurma hadislerin ortaya çıkış sebeplerinden üçünü yazınız. (6)

Dersler>>Yazılılar Yazılı Soruları
28.12.2014 19:46
6486 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011