Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Kim bir mümin kardeşinin dünyaya ait bir sıkıntısını giderirse, Cenab-ı Allah da onun ahirete ait bir sıkıntısını giderir.

...Hadisler...

Bir köpeğin 20'de 1'i kadar koku alma yeteneğine sahibiz...

...İlginç Bilgiler...

Albert Einstein dokuz yaşına kadar düzgün konuşamamıştı

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

24 Mart 2018
Cumartesi
İyi Öğleler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Hadis Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı Soruları Cevapları


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Hadis Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı Soruları -Cevaplarını siz bulun gençler

A. Aşağıdaki boşlukları doğru ifadeyle doldurunuz.( 24 P)
1. Senetteki râvi zincirinin farklı kollarının zikredildiği kısma ....................denir.
2. Aliyyu’l-Kâri’nin uydurma hadisleri topladığı eserinin ismi………………………………….
3. Söz, fiil ve takrir olarak sahabelere ait olan hadislere……………………………denir.
4. Hadis metinlerinde az kullanıldığı için anlaşılması zor olan ve açıklamayı gerektiren kelime ve kavramları açıklayan hadis ilmi ……………………………………….. dir.

5. Görünüşte içerikleri birbirine zıt görünen ancak dikkatle incelendiği zaman bir çelişkinin olmadığı
anlaşılan hadislere ……………………………. denir.
6. ……………………..; râvinin hafızasının zayıflığı yüzünden eksik veya fazla ezberleyip çabuk
unuttuğundan rivayetlerinde hatalarının isabetlerinden çok olmasıdır.

7. Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarının hangi sebeplere dayandığını araştıran, hadislerin
söyleniş sebepleri anlamına gelen hadis ilmine …………………………………… ilmi denir.
8. Hadis ve sünneti doğru anlayarak Hz. Peygamberin amacını kavramaya ………………….. ………….denir.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. ( 16 P)

1. Aşağıdakilerden hangisi hadis ve sünnetin anlaşılmasını konu edinen geleneksel hadis ilimlerinden birisi değildir?
A) Muhtelifu’l-hadis ilmi
B) Esbâbu vurudi’l-hadis ilmi
C) Fıkh’ul- hadis ilmi
D) Mevzu hadis ilmi
E) Garibu’l-hadis ilmi

2. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi yer almaz?
A) Yüce bir ahlak sahibi olması
B) Müminlere çok merhametli olması
C) Çok nazik ve yumuşak kalpli olması
D) Yeme, içme ve giyim tarzı
E) İnsanlar arasından seçilmiş olması

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin örnek alınmasının en doğru şeklidir?
A) Onun gibi giyinerek
B) Her zaman hadis ilmiyle meşgul olarak
C) Söz ve eylemlerindeki amaçlara göre hareket ederek
D) Onun gibi konuşarak
E) Sözlerini ezberleyerek

4. Aşağıdaki hadislerden hangisi yerel mesaj taşımaktadır?
A) “Güçlü kimse, güreşte galip olan değil, kızgınlık anında kendisine hâkim olandır.”(Müslim, Birr, 108.)
B) “Kimilerine bir yüzle, kimilerine de başka bir yüzle yaklaşan ikiyüzlüler insanların en
kötülerindendir.” ( Müslim, Birr, 98.)
C) “Birbirinize karşı kötü duygular beslemeyiniz. Birbirinizi çekememezlik yapmayınız.
Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz...” (Buharî, Edep, 57.)
D) “İyilik, güzel ahlaktır. Kötülük ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmelerini istemediğin şeydir.” (Müslim, Birr, 14.)
E) “Biriniz sırtüstü uzanıp da ayak ayak üstüne atmasın.” (Müslim, Libas, 74.)
C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (60 P)
1. Metin tenkidinin ölçütleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız. (10 P)
2. Muhtelifu’l Hadis ilminde çelişkili gibi görünen hadisleri uzlaştırmak için hangi yöntemler kullanılmıştır. Maddeler halinde yazarak bir cümleyle açıklayınız. ( 10 P)
3. Hadis tenkidiyle ilgili olarak 5 kavramı Kizbu’r-Râvi, Cehaletu’r-Râvi, Bid’atu’r-Râvi, Muhalefetu’s – Sikat, kavramlarını birer cümleyle açıklayınız. (20 P)
4. ……يظلمه لا المسلم اخو المسلم
Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez,………hadisini Arapçasıyla beraber yazınız. ( 10 P)

5. İslam dininde hüküm vermek için Kur’an’ dan sonra ikinci kaynak olarak, neden, Peygamber Efendimizin Sünneti kabul edilir? Bu durumu en az iki ayetle destekleyerek açıklayınız. ( 10 P)

 

BU DA İKİNCİSİ 

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. ( 40)

1. Aşağıdakilerden hangisi hadis ve sünnetin anlaşılmasını konu edinen geleneksel hadis ilimlerinden birisi değildir?
A) Muhtelifu’l-hadis ilmi
B) Esbâbu vurudi’l-hadis ilmi
C) Fıkh’ul- hadis ilmi
D) Mevzu hadis ilmi
E) Garibu’l-hadis ilmi

2. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi yer almaz?
A) Yüce bir ahlak sahibi olması
B) Müminlere çok merhametli olması
C) Çok nazik ve yumuşak kalpli olması
D) Yeme, içme ve giyim tarzı
E) İnsanlar arasından seçilmiş olması

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin örnek alınmasının en doğru şeklidir?
A) Onun gibi giyinerek
B) Her zaman hadis ilmiyle meşgul olarak
C) Söz ve eylemlerindeki amaçlara göre hareket ederek
D) Onun gibi konuşarak
E) Sözlerini ezberleyerek

4. Aşağıdaki hadislerden hangisi yerel mesaj taşımaktadır?
A) “Güçlü kimse, güreşte galip olan değil, kızgınlık anında kendisine hâkim olandır.”(Müslim, Birr, 108.)
B) “Kimilerine bir yüzle, kimilerine de başka bir yüzle yaklaşan ikiyüzlüler insanların en
kötülerindendir.” ( Müslim, Birr, 98.)
C) “Birbirinize karşı kötü duygular beslemeyiniz. Birbirinizi çekememezlik yapmayınız.
Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz...” (Buharî, Edep, 57.)
D) “İyilik, güzel ahlaktır. Kötülük ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmelerini istemediğin şeydir.” (Müslim, Birr, 14.)
E) “Biriniz sırtüstü uzanıp da ayak ayak üstüne atmasın.” (Müslim, Libas, 74.)
B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (60 P)
1. Metin tenkidinin ölçütleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız. (10 P)
2. Kizbu’r-Râvi, Cehaletu’r-Râvi kavramlarını açıklayarak arasındaki farkı belirtiniz. (10 P)
3. Hadis tenkidiyle ilgili olarak Bid’atu’r-Râvi, Muhalefetu’s – Sikat, kavramlarını birer cümleyle açıklayınız. (10 P)
4. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir…… .. hadisi tamamlayınız.

5. İslam dininde hüküm vermek için Kur’an’ dan sonra ikinci kaynak olarak, neden, Peygamber Efendimizin Sünneti kabul edilir? Bu durumu en az iki ayetle destekleyerek açıklayınız. ( 10 P)

6. Ravide bulunması gereken genel şartlar nelerdir? (10P)


 

Dersler>>Yazılılar Yazılı Soruları
28.12.2014 19:44
4392 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011