Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Duyduğu her şeyi konuşması kişiye günah olarak yeter.

...Hadisler...

Kangurular geri-geri yürüyemezler.

...İlginç Bilgiler...

Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yok. Şaşılacak olan odur ki, bu kuzu, kurda gönül bağlamış, aşık olmuştur.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

24 Mart 2018
Cumartesi
İyi Öğleler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Hadis Dersi 10.sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

  2014-2015 ÖĞRETİM YILI OSMANCIK İHL  
Adı-Soyadı:………………...…………… HADİS DERSİ I. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI -A-

1) Hadis tasnifinde konu bablarına göre tasnif çeşitlerini 7) Râvinin adaleti ile ilgili olan tenkit noktalarını yazınız(10)
yazarak birini açıklayınız.(6+4=10)2) Sünnetin tanımını yaparak kavlî sünneti açıklayınız.(6) 8) Aşağıdaki hadisi ve anlamını yazınız.(8+8=16)

لا ئومن

3) Lafzen rivayet ne demektir? Yazınız.(6) 9) Aşağıdaki hadis-i şerifi tamamlayınız?(10)

بُنِىَ الاسلام علَى خمس..
4) İsnad ne demektir açıklayarak “Âlî isnad”ın
tanımını yapınız.(3+3=6)
10) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(14)

*Binden fazla hadis rivayet eden sahabilere……………………….
denir.

*Cerh ve ta’dîl ilminde bir râvinin güvenilmez olduğunu gösteren
on kusura“……………………………”(on suçlama noktası) denir.

*Aynı dönemde yaşamış, birbirine yaşça yakın olan râvilerin
5) Tedvin ne demektir, açıklayınız. (4) oluşturduğu gruplara …………………. denir.

*Hadisi senedi ile usulüne uygun olarak nakleden kimseye
…………………denir.

*Orijinal olarak günümüze kadar gelebilmiş en eski hadis
mecmuası .......................................'in
..................................... adlı eseridir.

6) Kütüb-ü Tis’ayı müellifleriyle birlikte yazınız.(18) *Yazıya geçirilmiş hadis malzemesinin kullanımı kulaylaştıracak
şekilde konu veya ravilerine göre yeniden düzenlenmesi ve
sistemleştirilmesine ……………………… denir.

*Bir râvinin adalet ve zabt yönünden eksik olduğunun, bu
nedenle de rivayetlerinin kabul edilemeyeceğinin belirlenmesine
...................... denir.

*En son vefat eden sahabe ...........................................'dir.


2014-2015 ÖĞRETİM YILI OSMANCIK İHL 
Adı-Soyadı:………………...…………… HADİS DERSİ I. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI -B-
1) Hadis tasnifinde ravilerine göre tasnif çeşitlerini 7) Râvinin zabtı ile ilgili olan tenkit noktalarını yazınız(10)
yazarak ikisinii açıklayınız.(6+4=10)2)Sünnetin tanımını yaparak takrirî sünneti açıklayınız.(6) 8) Aşağıdaki hadisi ve anlamını yazınız.(10+10=20)

لا ئومن

3) Manen rivayet ne demektir? Yazınız.(6) 9) Aşağıdaki hadis-i şerifi tamamlayınız?(10)

بُنِىَ الاسلام علَى خمس..
4) İsnad ne demektir açıklayarak “Nâzil isnad”ın
tanımını yapınız.(3+3=6)
10) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(14)

*Binden fazla hadis rivayet eden sahabilere……………………….
denir.

*Cerh ve ta’dîl ilminde bir râvinin güvenilmez olduğunu gösteren
on kusura“……………………………”(on suçlama noktası) denir.

*Aynı dönemde yaşamış, birbirine yaşça yakın olan râvilerin
5) Tasnif ne demektir, açıklayınız.(4) oluşturduğu gruplara …………………. denir.

*Hadisi senedi ile usulüne uygun olarak nakleden kimseye
…………………denir.

*Orijinal olarak günümüze kadar gelebilmiş en eski hadis
mecmuası .......................................'in
..................................... adlı eseridir.

6) Kütüb-ü Tis’ayı müellifleriyle birlikte yazınız.(18) *Tabiîn döneminde hicri II. asırda hadislerin tamamının sözlü ve
yazılı kaynaklardan resmî olarak bir araya toplanıp kitaplar
hâlinde yazılması faaliyetine .............................. denir.

*Bir râvinin adalet ve zabt yönünden eksik olduğunun, bu
nedenle de rivayetlerinin kabul edilemeyeceğinin belirlenmesine
...................... denir.

Dersler>>Yazılılar Yazılı Soruları
26.12.2014 09:19
34662 Okunma

Gönderen:cevaplar

-->  19.12.2015 13:18

Ustam bunun cevaplari varmi ya
Bilgi Paylaşım Sitesi 2011