Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Yüzü yerde olanı Allah yükselttikçe yükseltir, kibre girip çalım çakanı da yerin dibine batırır.

...Hadisler...

Buckingham sarayında 602 oda bulunuyor.

...İlginç Bilgiler...

Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı gereği otu beğenir. mevlana

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

24 Mart 2018
Cumartesi
İyi Öğleler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Siyer Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 Siyer Dersi 2. dönem 2. yazılı Soruları

1- Rasülullah döneminde Bizans'la yapılan ilk savaş hangisidir?
a)Tebük seferi b) Mute Harbi
c) Yermuk Savaşı d) Nihavend Savaşı
2-Resulü Ekrem âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O peygamberliği döneminde kendisine karşı savaşanları da içine alan genel af ilan etmiştir. Bu hangi olaydan sonra gerçekleşmiştir?
a))Mute Gazvesi b)Tebük Gazvesi
c)Hudeybiye Anlaşması d) Mekke Fethi
3- Peygamberimizin son gazası olup, zor şartlarda yapılan ve Kur’an-ı Kerimde “Saatül Usre” olarak zikredilen sefer hangisidir?
a) Mekkenin Fethi b) Huneyn seferi
c) Tebük seferi d) Taif Seferi
4- Peygamberimizin cenaze namazını kim kıldırmıştır?
a)Hz.Ali b)Hz.Ebubekir c)Hz.Osman d)Müslümanlar gruplar halinde kıldılar
5- Hz.Peygamber hac emiri olarak hicretin 9.yılında kimi görevlendirdi?
a)Hz.Ömer b)Hz.Ebubekir c)Hz.Osman d)Üsame b.Zeyd
6- Aşağıdaki Mute Savaşıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Müslümanlar şimdiye kadar görülmemiş oranda kalabalık bir orduyla savaştı.
b) Sancak önce Zeyd’e, o ölürse Cafer’e, o da ölürse Abdullah bin Ravaha’ ya verilecekti.
c) Düşman ordusu on bin civarındaydı.
d) Üç sahabinin şehit olmasından sonra sancak
Halid b. Velid’e geçti
7- “Ehl-i Aba” ifadesi Hz Peygamberin (s.a.s.) hangi yakınları için kullanılır?
a)Hz Ebubekir ve Hz Ali b)Hz Osman ve Hz Ömer
c)Hz Ebubekir ve kızı Hz Aişe
d)Hz Ali, Hz Fatıma, Hz Hasan ve Hz Hüseyin
8- Allah’ın vaat ettiği bir zafer ve çok fazla ganimetle neticelenen gazanın sonunda, bu ganimetlerin çoğu fakir Müslümanlara değil de müellefe-i kulüba verilmişti. Hevâzin kabilesi ile yapılan bu gazanın ismi nedir?
a)Tebük b)Mute c)Huneyn d)Taif kuşatması
9- Hz.Peygamberin ‘‘Yarın sancağı Allah’ın ve Resulünün sevdiği birine vereceğim’’diyerek sancağı Hz. Aliye verdiği gaza hangisidir?
a)Hendek b)Hayber c)Müreysi d)Vadi’l Kura
10- Tevbe Suresi 84. ayette “ Onlardan ölen birinin namazını hiçbir zaman kılma, mezarı başında durma. Çünkü onlar Allah ‘a ve Resulüne karşı küfre saptılar ve fasıklar olarak öldüler” ayeti kimlere işaret etmektedir?
a)Müslümanlara b) Münafıklara
c) Kafirlere d) Müşriklere
11- Hz peygamber vefatından önce Suriye’ye göndereceği ordunun başına komutan olarak kimi tayin etti?
a) Hz Usame b)Hz Ebubekir c)Halit bin Zeyd d)Ebu Sufyan

 

 

 

 


12--“ (Resulüm !) Biz seni alemlere ancak …………. olarak gönderdik.” ( Enbiya-107 ) boş bırakılan yere uygun olan
ifade hangisidir.
a)Rahmet b) Uyarıcı c) Müjdeleyici d) Merhamet

13- Hz Muhammed (sav) Necran Hristiyanlarının heyeti ile Mescid-i Nebi’de görüşmeler yapıyordu. Necranlı Hristiyanlar günlük ibadet vakti gelince Mescid_i Nebi’de ibadetlerini gerçekleştirmek istediler. Hz. Muhammed de(sav) buna izin verdi.
Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğine örnek gösterilebilir?
a) Hoşgörüsüne b) Kararlılığına c) İnsanlar arasında ayırım yapmamasına d) Davasına inancına
14- Veda Hutbesinde Resulullah (sav) faizi haram kılmak istediğinde öncelikle kiminle başlamıştır?
a) Hz. Abbas
b) Malik b. Sinan
c) Hz. Hamza
d) Rebia b.el Haris b. Abdülmuttalib
15-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin eğitimci yönüyle ilgili değildir?
a) Kolaylaştırmayı ve müjdelemeyi tavsiye etmiştir.
b) Soru sorarak ve örnekler vererek öğretmiştir.
c) Cedel ve tartışma O’nun öğretim metodudur.
d) Herkese seviyesine göre muamele ederdi.
16- Aşağıdakilerden hangisi bir aile reisi olarak Hz. Peygamberin özelliklerinden değildir?
a) Ailesine danışırdı
b) Çoçuklara değer verir onları severdi
c) Ev halkıyla şakalaşmaz ciddiyetini her zaman korurdu
d) Ailesini namaza kaldırır, onların dini yaşantısına dikkat ederdi
17-Elçiler yılı adı verilen yılda birçok grup Hz. Muhammed’le görüşmeye gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu heyetlerin geliş amaçlarından değildir?
a) Yaşadıkları bölgeyi terk edip Medine’ye yerleşmek
b) Kendilerine İslam’ı öğretecek öğretmenler istemek
c) Müslümanların hakimiyetini kabul ederek cizye ödemek
d) Müslüman olduklarını bildirmek
18- “Allah’ın rahmeti ile sen, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi….” (Al-i İmran suresi-159)
Bu ayet Hz. Muhammed’in hangi ahlaki özelliğine işaret etmektedir?
a) Kararlılık b) Şefkatlilik c) Doğruluk d) Adaletlilik
19- Hz. Muhammed’e davasından vazgeçmesi için devlet başkanlığı, mal,mülk gibi birçok teklif sunulmuştur. Fakat O davasından dönmemiştir.
O’nun bu tavrı aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
a) Kararlılığı b) Güvenilir oluşu
c) Hoşgörüsü d) Adaletli oluşu
20- Hz. Muhammed ne zaman vefat etmiştir?
a) 8 Haziran 632 b) 20 Nisan 632
c) 20 Nisan 571 d) 8 Haziran 631

 

 

 

Dersler>>Yazılılar Yazılı Soruları
18.12.2014 19:30
2074 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011