Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

“Kıyamet günü mîzana ilk konulacak olan şey güzel ahlaktır.”

...Hadisler...

Sarışınların esmerlere göre daha fazla saçı vardır.

...İlginç Bilgiler...

Nice insanlar gördüm üstlerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm içlerinde insan yok.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

18 Şubat 2018
Pazar
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Dil Anlatım Uygulama Sınavı Tablosu Nasıl Yapılır


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.
Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı
T.C.
OSMANCIK
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 
OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
 
 
 
 
DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ   2016   EYLÜL
 
 
 
Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı
 
 
Dil ve Anlatım dersleri uygulama sınavında öğrencilerin okuma, dinleme,
yazma ve konuşma becerilerindeki yeterlikleri ölçülmektedir.
 
Sınav Bölümleri Soru Sayısı Puan Süre (dk.)
1. Okuma            4            25           10
2. Dinleme          4           20            10
3. Yazma             1            30           15
4. Konuşma        1            25             5
 
Toplam               10         100            40
 
A.) Okuma ve dinleme bölümleri birer kısa metinden oluşmaktadır.
Metinlere ait sorular açık uçlu veya boşluk doldurma, doğru yanlış, çoktan seçmeli
ve eşleştirme soru tiplerinden oluşmaktadır.
Okuma bölümü, kalabalık olmayan sınıflarda bir metni okutma( şiir, kısa
hikâye, kısa makale, … ) ve değerlendirme şeklinde de yapılabilir.
Dinleme bölümü, verilen dinleme metininden sonra sabit dinleme
değerlendirme ölçeği de kullanılabilir.
 
Yazma bölümü iki şekilde oluşturulabilir:
 
1.) Güdümlü yazma becerisine yönelik: Öğrenciden eksik bir metni
tamamlaması, form doldurması, dilekçe yazması, özet çıkarması, verilen bir tablo,
resim veya grafiği yorumlaması istenebilir.
 
 
 
2.) Kompozisyon yazma becerisine yönelik: Öğrenciye bir konu verilir ve
bu konu hakkında kısa bir kompozisyon/özgün metin yazması istenir.
Konuşma bölümü iki şekilde oluşturulabilir: Karşılıklı konuşma veya
bağımsız konuşma olarak.
Bağımsız konuşma bölümünde öğrenciye bir konu verilir ve bu konu
hakkında konuşmaya hazırlanması için en az 1, en fazla 2 dakika süre tanınır.
Öğrenci, belirlenen süre içinde hazırlığını tamamlayıp konuşmaya başlar.
Öngörülen süre 5 dakikadır.
Karşılıklı konuşma bölümünde öğrenciye 1 konu hakkında çeşitli sorular
sorulur. Konuşmanın tek taraflı değil, karşılıklı konuşma şeklinde gelişmesine özen
gösterilir. Öngörülen süre 5 dakikadır.
Okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinde dil ve anlatım dersinin
sınıf seviyesine ve yıllık planlara uygun ( 10.11.12 ) metinler bulunmaktadır. Bu
metinler ders kitaplarından alınabilir.
Okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinde değerlendirme işlemleri
ölçekler doğrultusunda yapılır. Bu ölçekler ekte sunulmuştur. Okulun şartlarına
göre uygulama şekilleri değişebilir.
 
Not: Kalabalık olmayan sınıflarda okuma etkinliği, öğrencinin yazma etkinliği okutturulabilir veya şiir,
düz yazı türlerinden bir metin okutturularak puanlanabilir.
 
DİL VE ANLATIM DERSİ UYGULAMA SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Uygulama Konusu:
Uygulama Tarihi:
YAZMA
KRİTERLER PUAN
DEĞERİ
ÖĞRENCİNİN
PUANI
KÂĞIT DÜZENİ 5 PUAN
YAZI PLANI( GİRİŞ, GELİŞME, SONUÇ) 5 PUAN
KONUYA HÂKİMİYET ( İÇERİK ) 5 PUAN
DİL VE ANLATIM ( ÜSLUP ) 5 PUAN
YAZIM KURALLARINA UYMA 5 PUAN
NOKTALAMA İŞARETLERİNE UYMA 5 PUAN
TOPLAM PUAN 30 PUAN
Uygulama Konusu:
Uygulama Tarihi:
 OKUMA
KRİTERLER PUAN
DEĞERİ
ÖĞRENCİNİN
PUANI
OKUMA AKICILIĞI 4 PUAN
SESLERİN TELAFFUZU ( DİKSİYON ) 4 PUAN
VURGU VE TONLAMA 4 PUAN
BOĞUMLAMA 3 PUAN
DURAKLAMA 3 PUAN
OKUMA HIZI 3 PUAN
ANLAŞILIRLIK 4 PUAN
 TOPLAM PUAN 25 PUAN
Uygulama Konusu:
Uygulama Tarihi:
KONUŞMA
KRİTERLER PUAN
DEĞERİ
ÖĞRENCİNİN
PUANI
KONUYA HÂKİMİYET 5 PUAN
DİKSİYON 5 PUAN
VURGU VE TONLAMA 5 PUAN
JEST VE MİMİK 5 PUAN
ETKİLEYİCİLİK 5 PUAN
 TOPLAM PUAN 25 PUAN
Uygulama Konusu:
Uygulama Tarihi:
DİNLEME
KRİTERLER PUAN
DEĞERİ
ÖĞRENCİNİN
PUANI
METNİN TEMASINI BULMA 5 PUAN
METNİN KONUSUNU BULMA 5 PUAN
METİNDE KULLANILAN ANLATIM
BİÇİMLERİNİ BULMA
5 PUAN
METNİN TÜRÜNÜ BULMA 5 PUAN
 TOPLAM PUAN 20 PUAN
Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı
DAUS Sayfa 5
Not: Kalabalık sınıflarda okuma etkinliği verilen parça ile ilgili ( hatırlama, analiz, sentez,
değerlendirme ) sorular cevaplandırılarak uygulanabilir.
DİL VE ANLATIM DERSİ UYGULAMA SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Uygulama Konusu:
Uygulama Tarihi:
YAZMA
KRİTERLER PUAN
DEĞERİ
ÖĞRENCİNİN
PUANI
KÂĞIT DÜZENİ 5 PUAN
YAZI PLANI( GİRİŞ, GELİŞME, SONUÇ) 5 PUAN
KONUYA HÂKİMİYET ( İÇERİK ) 5 PUAN
DİL VE ANLATIM ( ÜSLUP ) 5 PUAN
YAZIM KURALLARINA UYMA 5 PUAN
NOKTALAMA İŞARETLERİNE UYMA 5 PUAN
TOPLAM PUAN 30 PUAN
Uygulama Konusu:
Uygulama Tarihi:
 OKUMA
KRİTERLER PUAN
DEĞERİ
ÖĞRENCİNİN
PUANI
HATIRLAMA 5 PUAN
KAVRAMA 5 PUAN
ANALİZ 5 PUAN
SENTEZ 5 PUAN
DEĞERLENDİRME 5 PUAN
 TOPLAM PUAN 25 PUAN
Uygulama Konusu:
Uygulama Tarihi:
KONUŞMA
KRİTERLER PUAN
DEĞERİ
ÖĞRENCİNİN
PUANI
KONUYA HÂKİMİYET 5 PUAN
DİKSİYON 5 PUAN
VURGU VE TONLAMA 5 PUAN
JEST VE MİMİK 5 PUAN
ETKİLEYİCİLİK 5 PUAN
 TOPLAM PUAN 25 PUAN
Uygulama Konusu:
Uygulama Tarihi:
DİNLEME
KRİTERLER PUAN
DEĞERİ
ÖĞRENCİNİN
PUANI
METNİN TÜRÜ 5 PUAN
METNİN KONUSU 5 PUAN
METİNDE KULLANILAN ANLATIM
BİÇİMLERİNİ BULMA
5 PUAN
METNİN TÜRÜNÜ BULMA 5 PUAN
 TOPLAM PUAN 20 PUAN
Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı
DAUS Sayfa 6
1. Ad, soyad, sınıf, numarası ve imza alanlarını doldurunuz.
2. Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı; Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma (Bağımsız Konuşma,
Karşılıklı Konuşma) bölümlerinden oluşmaktadır.
3. Okuma ve Dinleme bölümlerindeki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır.
4. Değerlendirme, doğru cevaplarınız üzerinden yapılacaktır. Yanlış cevaplarınız, doğru cevaplarınızı
etkilemez.
5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Sınav Becerileri Soru Sayısı Puan Süre (dk.)
1. Okuma 5 25 10
2. Dinleme 4 20 10
3. Yazma
1. soru
1 30 15
4. Konuşma 1 25 5
Toplam 11 100 40
DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!
Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı
DAUS Sayfa 7
YAZMA BECERİSİ
AD : NUMARA :
SOYAD : İMZA :
Okul yıllığının basımı için matbaadan fiyat teklifi almak üzere bir iş mektubu yazınız.
(Bu soru 30 puan değerindedir. Cevaplama süresi 15 dakikadır.)
 “ İyi bir kompozisyon için birçok kuralları, özellikleri bilmek, bunları uygulamak şarttır. Bir
kompozisyon yazarken konu ile ilgili maddelerin toplanmasına buluş, buluşların bir sıraya konulmasına
düzenleyiş, yazı biçimi verilmesine anlatış denir. Bunları uygulamamız; kelime hazinesi, cümle, paragraf yapısı,
imla, noktalama ile fikirlerin düzenlenmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Kompozisyonun gerek okul, gerekse hayat için
ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Başarılı bir kompozisyon için gerekli nitelikleri yerine getiren bir öğrenci,
değil okul sıralarının, hayatın da seçkin kişileri arasındaki yerini er geç alacaktır.” 
Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı
DAUS Sayfa 8
Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı
DAUS Sayfa 9
OKUMA BECERİSİ
AD : NUMARA :
SOYAD : İMZA :
Bu bölüm toplam 25 puandır. 5 sorudan oluşmaktadır. Soruların puan değerleri eşittir.
SÜRE: 10 dakika. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı
DAUS Sayfa 10
1.) Dil, metinde ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılmıştır?
 
2.) Okuduğunuz günlüklerde metne hâkim olan duyguyu (temayı) bulunuz.
3.) Günlükte anlatılanları inandırıcı bulup bulmadığınızı nedenleriyle belirtiniz.
4.) Yazar günlükleri kendisi için mi yoksa okuyucu için mi yazmıştır?
5.) Günlüklerde anlatılanların yaşanma zamanı ile yazılma zamanı arasında fark olup
olmadığını belirtiniz.
Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı
DAUS Sayfa 11
 KONUŞMA BECERİSİ
AD : NUMARA :
SOYAD : İMZA :
Bu bölüm toplam 25 puandır. 1 sorudan oluşmaktadır. SÜRE: 5 dakika.
 TOPLAM PUAN 25 PUAN
KONUŞMA
KRİTERLER PUAN
DEĞERİ
ÖĞRENCİNİN
PUANI
KONUYA HÂKİMİYET 5 PUAN
DİKSİYON 5 PUAN
VURGU VE TONLAMA 5 PUAN
JEST VE MİMİK 5 PUAN
ETKİLEYİCİLİK 5 PUAN
Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı
DAUS Sayfa 12
DOĞRU YANLIŞ
 DİNLEME BECERİSİ
AD : NUMARA :
SOYAD : İMZA :
Bu bölüm toplam 20 puandır. 4 sorudan oluşmaktadır. Soruların puan değerleri eşittir. Her metin bir
defa dinletilecektir. Metinleri dinlemeden önce soruları okumanız, dinledikten sonra ise cevaplamanız
için süre verilecektir. Cevaplarınızı cevap kâğıdının ilgili bölümlerine işaretlemeyi unutmayınız.
SÜRE: 10 dakika (Metinler dinletilirken geçen süre hariçtir.)
A.) Metni dinleyiniz ve aşağıdaki ifadelerin doğru olup olmadığını işaretleyiniz.
1.) Aşağıdaki cümlelerin başındaki kutucukların içine yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y”
yazınız.
( ) Sanatın temeli; güzellik, etkileyicilik, evrensellik ve yaratıcılıktır.
( ) Sanat metinleri öğretmez, açıklamaz; sezdirir, çağrıştırır, hissettirir ve düşündürür.
( ) Sanat metinleri özgün değildir; kendinden önceki metinlerin bir devamıdır.
( ) Oluşturulduğu çağ, sanat metnini etkilemez.
2.) Göstermeye bağlı metinlerde okuyucunun yerini seyirci alır.
B.) Metni dinleyiniz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden değildir?
A) Kendi geleneği içinde varlığını sürdürür.
B) Öğretmez, açıklamaz, bildirmez.
C) İnsanda bulunan yetenek ve ustalık sonucu ortaya çıkar.
D) Dış dünya ile ilişkisi yoktur.
E) İnsanın duygu, düşünce ve hayallerini konu edinir.
2. Aşağıdakilerin hangisi kurmacaya dayalı değildir?
A) Halk hikâyesi B) Masal C) Roman D) Biyografi E) Fabl
Dersler>>Türk Dili ve Edebiyatı
22.11.2016 07:27
3084 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011