Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Sizden biriniz bir yolculuğa çıkacağı zaman mutlaka arkadaşlarıyla vedalaşsın (ve onların dualarını alsın). Çünkü Cenab-ı Allah onların dualarına bereket koymuştur.

...Hadisler...

Central park`ta yüzmek yasalara aykırıdır.

...İlginç Bilgiler...

İnsan, gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir. Göz ise ancak gerçek dostu görendir.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

17 Mart 2018
Cumartesi
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

4. Sınıf Peygamberimizi Tanıyalım Test Soruları


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 

 
1. peygamberimizi simgeleyen çiçek hangisidir?
 
a) lale       b) papatya
c) gül        d) menekşe
 
2. Allah’ı simgeleyen çiçek hangisidir?
 
a) lale       b) papatya
c) gül        d) menekşe
 
3. Peygamberimizi simgeleyen çiçeğin ……… olmasının sebebi  ne olabilir?
 
       a) Evinin etrafında o çiçekten bolca dikili olması
       b) mekkede en çok bu çiçeğin yetişmesi
       c) peygamberimizin terinin  o çiçek gibi kokması
       d) peygamberimizin ve ailesinin en çok bu çiçeğin ticaretini yapmış olması
 
4. Peygamberimiz nerelidir?
 
a) Medine        b) İstanbul   
c) Mekke         d) Mısır
 
5. Peygamberimizin soyu hangi peygambere dayanmaktadır (hangisi büyük dedesidir)?
 
a) Hz. İsa          b) Hz. İbrahim  
c) Hz. Musa       d) Hz. Davud
 
6. Peygamberimize ismini kim vermiştir?
 
a) amcası          b) süt annesi                      c) dedesi          d) babası
 
7. Peygamberimizin Ahmet, Mahmut, Mustafa ve Muhammed gibi güzel isimleri vardır. “Muhammed “ isminin anlamı hangisidir?
 
a) Seçilmiş        b) Yiğit 
c) Övülmüş        d) Akıllı
 
8. peygamberimizin amcası Ebu Talip’ten öğrendiği ve gençlik zamanından başlayarak yaptığı meslek hangisidir?
 
a) tüccarlık       b) çobanlık
c) tarım            d) demircilik
 
9. Peygamberimizin annesi kimdir ve peygamberimiz kaç yaşındayken vefat etmiştir?
 
a) Halime - 6 yaşındayken
b) Amine - 4 yaşındayken
c) Halime - 8 yaşındayken
d) Amine - 6 yaşındayken
10. Peygamberimiz öncesi Mekke’de kötülükler haksızlıklar hâkimdi. Bu kötülüklerden uzak durmaya çalışan insanlarda vardı. Bu insanlar kendilerinin Hz. İbrahim’in dinine inandıklarını söylüyorlardı. Bu inancın ismi nedir?
 
a) Putperestlik      c) Yahudilik
b) Hıristiyanlık      d) Haniflik
 
11. Peygamberimizin doğmasından yaklaşık olarak iki ay önce gerçekleşmiştir. Kâbe’yi yıkmak için gelen bir ordudan Kâbe, kuşlar tarafından kurtarılmıştır. Bu olayın ismi nedir?
 
a) Fil olayı       b) Ebabil Olayı
c) Kâbe Olayı  d) Hakem Olayı
 
12. İslam’ın doğduğu inanç ortamıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
       a) Arabistan halkının çoğu putlara tapardı
       b) Kabe ve çevresi putlarla doldurulmuştu
       c) Yahudilerin ve Hıristiyanların sayısı çok azdı.
       d) Putlara tapmayan hiç kimse yoktu
 
13. Hz. Muhammed’in doğduğu yıllarda Mekke’nin genel durumu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
     a) Toplumda mutsuzluk ve huzursuzluk hâkimdi.
     b) Kumar, içki gibi alışkanlıklar yaygındı.
     c) Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi.
     d) Fakir ve güçsüzler ezilmekte idi.
 
14. Hangisi peygamber efendimizin adı anıldığında söylenebilecek cümlelerden değildir?
 
a) sallallahü aleyhi ve sellem
b) aleyhissalatü vesselam
c) Allahümme salli ale Muhammed
d) bismillahirrahmanirrahim
 
15. Hz. Muhammed nerede       ve ne zaman doğmuştur?
 
      a) 20 Nisan 571 yılında , Medine’de
      b) 20 Nisan 571 yılında , Mekke’de       
      c) 20 Nisan 610 yılında , Medine’de
      d) 20 Nisan 610 yılında , Mekke’de
 
16. Hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir?
 
a) Zeynep                 b) Rukiye
c) Ümmü Gülsüm      d) Ayşe 
 
17. Peygamberimizin adı anıldığında onu övmek amacıyla belirli dua cümleleri okumaya …………. getirmek denir.
 
Boşluğa uygun kelimeyi bulunuz
 
a) selam       b) dua
c) salavat     d) kamet
 
18. Peygamberimize ahlakı ve dürüstlüğü sebebiyle Mekke’liler tarafından verilen lakap aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Sıddık      b) el Emin
b) Faruk       c) Zinnureyn 
    
19. Hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir?
 
a) Kasım          b) Abdullah
c) İbrahim        d) Ali
 
20. Peygamberimizin çocukluk yıllarında yaptığı ve bütün peygamberlerin yapmış olduğu iş/meslek hangisidir?
 
a) tüccarlık     b) çobanlık
c) tarım          d) demircilik
 
21. Hz Muhammed annesinin vefatından sonra aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmaya başlamıştır?
 
a) Zübeyir       b) Abdülmuttalip       
c) Halime        d) Ebu Bekir        
 
22. Peygamberimizin aile büyüklerinin vefatlarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
 
     a) Amcası Ebu Talip Peygamberimiz 4 yaşındayken
     b) Annesi peygamberimiz 6 yaşındayken
     c) Dedesi peygamberimiz 8 yaşındayken
     d) Babası, peygamberimiz doğmadan iki ay kadar önce
 
23. Peygamberimizin babasının ve dedesinin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
a) Abdullah - Hamza
b) Abdülmuttalip - Ebu Talip
c) Abdullah – Ebu Talip
d) Abdullah – Abdülmuttalip                   
24. Peygamberimizin soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir?
 
a) Zeynep         b) Kasım          
c) Fatıma          d) Rukiye
25. Peygamberimizin damadı yani soyunun devam ettiği kızıyla evlenen kişi kimdir?
 
a) Hz. Osman       b) Hz. Ömer
c) Hz. Ebubekir     d) Hz. Ali         
 
26. Peygamberimizin torunları kimlerdir?
 
      büyük              küçük
a)   Hasan             Hüseyin
b)   Hüseyin            Hasan
c)   Kasım             Abdullah
d)   Abdullah           Kasım
 
27. Peygamberimizin süt kızkardeşinin adı nedir?
 
a) Şeyma      b) Şeyda
c) Sema        d) Selma
 
28. Hz. Muhammed ne zaman doğmuştur?
 
   a) Recep ayının 27. gecesinde
   b) Ramazan ayının 27. gecesinde
   c) Şaban ayının 15. gecesinde
   d) Rebiyülevvel ayının 12. gecesinde
 
29. Peygamberimizin doğumunu kutladığımız kandil gecesi hangisidir?
 
a) Regaib kandili
b) Mevlid kandili
c) Miraç kandili
d) Berat kandili
 
30. Peygamberimizin gençliği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
    a) 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir.
    b) haksızlığı gücünün yettiğince engellemeye çalışmıştır
    c) Ticaretle uğraşmıştır.
    d) Peygamberimiz 25 yaşında peygamber olmuştur
 
31. Dedesi torunu doğduğunda çok sevinmişti. Onu alarak Kabe’ye götürdü. Onun onuruna günlerce ziyafet verdi. Bizlerde o doğdu diye her yıl nisan ayında onun doğumunu kutlarız. 
 
Onun doğumunu kutladığımız haftanın adı nedir ?
 
a) mekke haftası                    
b) kabe haftası
c) kutlu doğum haftası                d) peygamber haftası
 
32. Hz Muhammed çocukluk döneminde aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmamıştır?
 
a) dedesi            b) halası    
c) annesi            d) amcası
33. Hz Muhammed’in dürüstlüğü güvenirliliği mekke’nin zengin kadılarından ………… dikkatini çekmişti. Ve sonunda onun teklifiyle evlendiler.
 
Peygamberimizin evlendiği kişi kimdi?
 
 a) Amine          b) Hz Ayşe  
c) Hz Hatice       d) Halime
 
34. Mekke’nin havası çok sıcak olduğu için küçük çocukların gelişimine uygun değildi. Çocuklar para karşılığında sütannelere verilirdi.
       Hz Muhammed’in sütannesi kimdir?
 
a) Amine          b) Hatice        
c) Zeynep         d) Halime
 
35. Peygamberimize "Muhammedül Emin" lakabının verilmesinin sebebi hangisidir?
 
       a) İnsanlara karşı merhametli olması
      b) Her zaman doğru ve dürüst olması 
      c) Misafirlerine ve komşularına iyi davranması
     d) Güler yüzlü, tatlı dilli olması
 
36. Dedesinin ölümünden sonra peygamberimize Ebu Talip bakmıştı. Kendisine çok iyiliği dokunmuştu. Peygamberimiz ticaretle uğraşıp varlıklı biri olunca Ebu Talip’in çocuklarından birini yanına almış ve onun bakımını üstlenmiştir. Böylece amcasının yükünü hafifletmiştir.
 
Peygamberimizin yanına alarak bakımını üstlendiği amcasının oğlu kimdir?
 
a) İbrahim        b) Osman
c) Cafer            d) Hz. Ali 
 
37. Bir gün bir kadın
Hz. Muhammed’in evine gelir. Kadın içeri girince Peygamberimiz  “Annem, anneciğim” diyerek yerinden kalkar ve oturması için yere kilim serer. Gelen süt annesidir. Ona ikramlarda bu- lunur, hediyelerle evine uğurlar
 
Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?
 
      a) Peygamberimiz aile büyüklerini sever ve sayardı 
      b) Peygamberimiz misafirlerine saygı gösterirdi.
      c)  Peygamberimiz süt annesini çok severdi
      d) Peygamberimiz insanlara değer vermezdi.
38. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ailesi içindeki davranışlarından biri olamaz?
 
       a) Küçükken ev işlerinde annesine yardım etmiştir
        b) Sevgi ve saygısını davranışlarıyla göstermiştir
        c)  Büyüklerini sözlerine karşı çıkmıştır.
        d) Dedesini, amcalarını sevmiş onlara saygıda kusur etmemiştir
       
39. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocukluk ve gençlik yıllarında gösterdiği davranışlardan biri olamaz?
 
        a) Verdiği sözü yerine getirirdi
        b) Kibirden, kıskançlıktan, cimrilikten ve ikiyüzlülükten
uzak dururdu.
        c)  İnsanların zararlarına olacak işlerden kaçınırdı
        d) Kötülük yapanlara
destek olurdu.
 
40. Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğin- de aşağıdaki derneklerden hangisine üye olmuştur?
 
a) Hılful Fudul      b) Darul Erkam
c) Darun Nedve  d) Ashabı Suffa
 
41. Peygamberimiz kendisi haksızlık yapmazdı. Yapanlar var ise bu kişilere karşı güzel bir tavırla karşı çıkardı. Yalnız başına düzeltebilecek olduğu şeyleri düzeltirdi. Bunu yaparken kimsenin kalbini kırmazdı. Düzeltemeyeceği bir şeyse insanlarla birlik olarak düzeltme yolunu seçerdi. Bunun için gençliğinde kurulmuş bir derneğe üye olmuş ve bunun için çalışmıştır.
 
Peygamberimizin katıldığı bu dernek hangisidir?
 
a) Yardımseverler Topluluğu 
b) Gönüllüler Topluluğu    
c) Erdemliler  Topluluğu   
d) Mekkeliler Topluluğu
 
42. Hangisi Hz Muhammed’le ilgili olarak söylenemez?
 
        a) Hz Muhammed yalan sözden hoşlanmazdı.
        b) Verdiği sözleri bazen unuturdu
        c) insanlar arasında söz taşımaz ve taşıyanı sevmezdi.
    d) doğru sözlü olanları severdi.
 
43. Peygamberimiz hangi kabiledendi?
        a) Mekke        b) Medine
        c) Kureyş        c) Yemen
44. Peygamberimizin otuz beş yaşında iken Haceru’l – Esved taşının yerine konmasında insanların aralarını bularak kan dökülmesini önlediği olay hangisidir?
           
a) Fil Olayı   b) Hudeybiye Olayı
c) Kâbe Olayı    d) Hakem Olayı
 
45. Hz.Muhammed, insanları İslâm Dini’ne davet etmeye, ilk defa nerede başlamıştır?
 
a) Mekke’de       b) Medine’de
c) Hayber’de      d) Taif’te
 
46. Peygamberimiz amcası Zübeyr ile birlikte ticaret için Yemen’e gitmişti. Tüccarların hile yaptıklarını, ölçü ve tartıda insanları aldattıklarını görür. Tüccarlara yaptıklarının yanlış olduğunu hile yapmadan da karlı alışveriş yapılabileceğini söyler ve gösterir.
 
Yukarıda verilen olaydan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hnagisine ulaşabiliriz?
 
       a) Peygamberimiz haksız kazanç elde etmiştir
       b) Peygamberimiz hile yapanlara izin vermiştir.
       c) Peygamberimiz haksız kazanç elde edenlere destek vermiştir.
       d) Peygamberimiz haksızlık- lara güzel bir tavırla karşı çıkardı.
 
47. Hz Muhammed’in doğduğu çevre hakkında hangisi söylenemez?
 
      a)Güçlü olanlar zayıf ve kimsesizleri eziyordu.
      b) insanlar çeşitli maddelerden yapılmış putlara tapıyorlardı.
      c) Allaha inanan insanlar çok fazla, puta tapan insanların sayısı çok azdı.
      d) kabile yaşantısı yaygındı.
 
48. Annesinin vefatından sonra peygamberimizi  Mekke’ye dedesine dadısı getirmişti. Dadısının ismi neydi?
 
a) Amine        b) Ümmü eymen         
d) Halime       c) Ümmü Gülsüm       
 
49. Hz Muhammed elinde ağır yükü olan yaşlı bir amca görse hangisini yapmazdı?
 
       a) Yaşlı amcayı görmezden gelirdi.                                                
       b) yükünü taşımasına yardım ederdi.
       c) ona yardım etmek üzere başka birini görevlendirirdi.   
      d) onunla ilgilenirdi.
50. Hz Muhammed’in aile büyükleriyle ilgili hangi seçenekte yanlış bir bilgi  bulunmaktadır?
 
a) amcası   _____Ebu Talip                   
b) süt annesi_____Amine
c) dedesi   _____Vehb                          
d) babası   _____Abdullah
 
51. Peygamberimizle Hz Hatice evlendiklerinde kaç yaşındaydı?
 
     Peygamberimiz   Hz Hatice
a)         25                45
b)         24                40
c)         25                40
d)         30                25
 
52. peygamberimizin yakınlarını vefat tarihlerine göre sıralayınız.
 
a) annesi-babası-dedesi-amcası
b) babası-annesi-dedesi-amcası
c) annesi-dedesi-babası-amcası
d) babası-annesi-amcası-dedesi
 
53. Hangisi Hz Muhammed’in aile büyüklerinden değildir?
 
a) Abdülmuttalip    b) Ebu Bekir          
c) Ebu Talip          d) Amine
 
54. Peygamberimiz amcasının yanında hangi olaydan sonra kalmaya başlamıştır?
 
a) Annesinin vefatından
b) Babasının vefatından sonra
c) Sütannesinin vefatından  
d) Dedesinin vefatından sonra
 
55. Aşağıdakilerden hangisi Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden değildir?
 
       a) Kız çocukları diri diri gömülürlerdi
       b) Zayıflar sürekli gözetilirdi.
      c) İçki ve kumar alabildiğince yaygınlaşmıştı  
       d) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.
 
56. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin merhametli olması ile ilgili değildir?
 
        a) çocuklarla şakalaşması, onlara hurma vermesi
        b) hayvanlara eziyet etmeyi aç susuz  bırakmayı yasaklaması
        c) yaşlı kadınların dert ve sıkıntılarını dinlemesi
        d) amcasının yanında ticareti öğrenmesi
 
57. Hz. Muhammed’in doğduğu topluma özel bir isim verilmiştir.    
      Bu isim hangisidir?
 
a) Cahiliyye       b) Dahiliye
c) Hudeybiye     d) Kureyş
Dersler>>Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
04.01.2014 06:55
3709 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011