Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Belirli Gün ve Haftalar

"Nerede bulunursan bulun, Allah’tan kork ve hep takva duygusu içinde ol! Bir günaha düşmüşsen, arkasından hemen bir iyilik yap ki, o günahı siliversin. İnsanlarla olan muamelelerinde de güzel ahlâktan hiç ayrılma!"

...Hadisler...

Dünyanın en alçak yerleşim yeri: Calipatria, Kaliforniya, ABD - deniz seviyesinin 54 mt. Altında

...İlginç Bilgiler...

Para nasıl parayı çekerse, başarı da başarıyı çeker.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

15 Aralık 2017
Cuma
İyi Öğleler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Mehmet Akif Ersoy’un şahsiyeti Kişiliği Kişilik özellikleri 2


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Akif günümüzün hatta Türk tarihinin en önde gelen destan şairlerinden biridir. Şiirleri edebiyat tarihimizde büyük önem taşır. Şiirlerinde bazen düşünce, bazen duygu ön plandadır. Şiirlerinde bir taraftan hürriyet, doğruluk, samimiyet, vatanseverlik, adalet, istiklal gibi ahlaki kıymetleri telkin ederken, diğer taraftan cemiyetlerin çökme sebebi olan riyakarlık, münafıklık, korkaklık, dalkavukluk, tembellik, zulüm gibi fenalıklara şiddetle hücum eder.

Mehmet Akif yasadığı devri bütün genişlik ve derinliği ile Şiirlerinde yansıtmaya çalışmış bir Türk şairidir. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Türk milletinin içinde bulunduğu acıları, sevinçleri, ümitleri ve hayal kırıklıklarını manzum bir tarih, bir roman, bir hikaye, bir destan havası içinde anlatmaya çalışmıştır.

Eserlerindeki kişiler de aydın, cahil, yobaz, züppe, şehirli, dinli, dinsiz, sarhoş, gariban, külhanbeyi vs. gibi cemiyetin hemen her kesiminden insanlardır. Çevre olarak da saray, konak, cami, sokak, bayram yeri, mevlit cemiyeti, savaş yeri, mahalleler, köhne evlerin odaları, oteller vs. seklinde yaşadığı devrin bütün hususiyetlerini aksettiren yerleri seçmiştir.

Çalışma tarzı olarak, önce görüp incelemeyi, not ederek veya aklında tutarak ve sonra şiir taslakları kurup, onun üzerinde çalışmayı prensip edinmiştir. Müsaade ve kompozisyona büyük önem vermiştir.

Şiirlerinde kapalılık yok gibidir. Her şeyi açık açık yazmaya çalışmış, müphem duygulardan, yüce ve fizik ötesi mefhumlardan ve süslü hayallerden uzak durmuştur. Kişilerini ve çevreyi resimvari ve heykelvari tasvirlerle anlatmıştır.

Şiirlerinde şahsi üzüntüleri, arzu ve istekleri yok gibidir. Toplumun dertlerini konu edinmiş, onlar adına gülmeye ve ağlamaya çalışmıştır.

Kötülerle, fakirlikle ve gerilikle mücadele esas gayesidir. Akif, ahlaksız edebiyata düşmandır. Samimiyetsiz, sahte ve taklitçi olanları sevmemiştir. Şiirlerinde halk deyimleri, atasözleri, halk kelimeleri bol bol yer alır.

Memleketin sosyal meseleleri, şahit olduğu elem verici olaylar ve çilekeş Anadolu insanlarının halini sık sık şiirlerine konu edinerek ele almış, duygu ve düşüncelerini samimi ifadesiyle dile getirmiş, çare için çeşitli teklifler öne sürmüştür. Osmanlı Devletinin Tazimatın ilanıyla başlayan, meşrutiyet ilanlarıyla devam eden ve İttihat ve Terakki Partisinin iktidarı zamanında son hadde vardırılan yıkılışa götürücü hareketlerle kısa zamanda tarih sahnesinden silinmesi, dünyadaki Müslümanların ilim ve teknikte Avrupa'dan geri kalmış olması ve başsız kalarak her birinin ayrı ayrı yollar tutup parçalanmaları karşısında, feryat edici şiirleri vardır.

Mehmet Akif milletini ve dinini seven, insanlara karşı merhametli bir mizaca sahip, şair tabiatının heyecanlarıyla dalgalanan, edebi bakımdan kıymetli şiirlerin yazarı meşhur bir Türk şairidir. İstiklal Marşı şairi olması bakımından da "Milli Şair" ismini almıştır. 

Belirli Gün ve Haftalar>>Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü
18.02.2013 11:51
1013 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011