Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Belirli Gün ve Haftalar

“Dünya gurbetinde olduğunu unutma ve hep bir garip gibi davran ya da bir yolcu gibi yaşa.. Asıl ve ebedî vatanına gideceğine öylesine inan ki, ölmeden önce ölmüş ol ve kendini kabir ehlinden say!”

...Hadisler...

Suudi Arabistan'da 7 ve daha fazla gol yiyen takımlara 1992 senesinde falaka cezası uygulanırdı...

...İlginç Bilgiler...

Dünyayı dolaştım, giymedim başıma taç ne zengini tok gördüm, ne fakiri aç öyle bir yürek verki rabbim, namerde değil, merde dahi eyleme muhtaç.

...Güzel Sözler...

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

15 Aralık 2017
Cuma
İyi Öğleler

Toplam Konu Sayısı:17336
Editör Sayısı:2

Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı, Hayat Hikayesi Yaşadıkları 2


Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 İstiklal Marşı şairi. 1877 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Emine Şerife Hanım, babası Tahir Efendidir. İlk tahsiline Emir Buharı Mahalle Mektebinde başladı. İlk ve orta öğrenimden sonra Mülkiye Mektebine devam etti. Babasının vefatı ve evlerinin yanması üzerine mülkiyeyi bırakıp Baytar Mektebini birincilikle bitirdi. Tahsil hayati boyunca yabancı dil derslerine ilgi duydu. Fransızca ve Farsça öğrendi. Babasından Arapça dersleri aldı.

Ziraat nezaretinde baytar olarak vazife aldı. Üç dört sene Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da bulaşıcı hayvan hastalıkları tedavisi için bir hayli dolaştı. Bu müddet zarfında halkla temasta bulundu. Akif'in memuriyet hayati 1893 yılında başlar ve 1913 tarihine kadar devam eder. Memuriyetinin yanında Ziraat Mektebinde ve Darulfünun'da edebiyat dersleri veriyordu.

1893 senesinde Tophane-i Amire veznedarı Emin Beyin kızı ismet Hanımla evlendi. Akif okulda öğrendikleriyle yetinmeyerek, dışarıda kendi kendini yetiştirerek tahsilini tamamlamaya, bilgisini genişletmeye çalıştı. Memuriyet hayatına başladıktan  sonra öğretmenlik yaparak ve şiir yazarak edebiyat sahasındaki çalışmalarına devam etti. Fakat onun neşriyat alemine girişi daha fazla 1908'de İkinci Meşrutiyetin ilanıyla baslar. Bu tarihten itibaren şiirlerini Sırat-i Müstakimde neşretmeye başladı.

Akif, yazı ve şiirlerini hiçbir zaman geçim kaynağı olarak görmedi. Buna rağmen onu memlekete tanıtan, halka sevdiren asıl vasfı şairliğidir.

Cihan Harbi 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ile nihayete erdikten sonra, galip devletler Türk vatanini parçalamak ve paylaşmak için dört taraftan saldırmağa başlamışlardı. Harpten son derece bitkin bir halde çıkan Türk milleti, vatanini müdafaa için silaha sarıldı. Akif, vatan müdafaasının ehemmiyetini anlatmak için hutbelerle halkı, istiklalini muhafaza etmek için savaşmaya çağırdı. Anadolu'da milli mücadele ruhunun yayılması üzerine, Anadolu'ya iltihaka karar verdi.

1920 tarihinde Burdur Mebusu olarak Birinci Büyük Millet Meclisine seçildi. Meclisin bir İstiklal Marşı güftesi için açtığı yarışmaya katılan 724 şiirin hiçbiri beklenen başarıya ulaşamayınca maarif vekilinin isteği üzerine 17 Şubat 1921'de İstiklal Marşı’nı yazdı. Birinci Meclis tarafından 12 Martta İstiklal Marşı olarak kabul edildi. Bu şiire karşılık kendisine verilen parayı almadı.

27 Aralık 1936 tarihinde vefat etti. Kabri Edirnekapı Mezarlığındadır.

Belirli Gün ve Haftalar>>Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü
18.02.2013 11:36
675 OkunmaBilgi Paylaşım Sitesi 2011